INFO VOOR STUDENTEN
BEZOEK ONS
Openlesdagen muziek

21.02 – 25.02
01.03 – 04.03

Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, repetities en concerten mee.Je musiceert samen in een improvisatiesessie of verzamelt kennis en een blik op de toekomst bij een infosessie.

Meld je aan om het programma te ontvangen

WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: Toelatingsproeven academische bachelor

Algemene informatie

VOOR WIE?

Artistieke toelatingsproeven zijn niet van toepassing op onze professionele bachelors in interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling.

Alle kandidaten moeten de artistieke toelatingsproef afleggen, ook zij die reeds een opleiding in het hoger kunstonderwijs hebben gevolgd.

Alle kandidaten die wensen deel te nemen aan de toelatingsproef dienen zich te registreren via webreg.hogent.be

De afgelegde toelatingsproef is enkel rechtsgeldig in KASK & Conservatorium (HOGENT en Howest) en dit voor de 2 academiejaren die volgen op de toelatingsproef.

Een kandidaat kan binnen een­zelfde academiejaar niet herkansen voor dezelfde toelatings­proef voor de gekozen hoofddiscipline

TOELATINGSVOORWAARDEN

Slagen voor de toelatingsproef betekent niet dat men de toestemming bekomt om de lessen te mogen aanvatten. Naast het slagen voor de toelatingsproef moet je steeds voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de taalvoorwaarden. Je kan ze hier nakijken. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met rob.meuleman@hogent.be.

Wie geen geldig diploma bezit, kan eveneens kijken of het algemeen toelatingsonderzoek een oplossing kan bieden. De toelatings­voorwaarden worden gecontroleerd bij inschrijving.

Daarnaast kan de inschrijving van een kandidaat die reeds een minder geslaagde studieloopbaan in het Hoger Onderwijs heeft doorlopen, worden geweigerd. Voor verdere informatie kan u terecht bij de studietraject­begeleider van de opleiding.

BUITENLANDS DIPLOMA?

Kandidaten met een buitenlands diploma contact op te nemen met
foreignstudentadmission@hogent.be
om na te gaan of hun diploma voldoet aan de toelatings­voorwaarden van de opleiding.

Kandidaten met een Nederlands diploma moeten minsten een VWO-diploma of propedeuse­getuigschrift kunnen voorleggen.

BEN JE NOG NIET ZEKER?

Kandidaten die nog twijfelen aan hun studiekeuze kunnen proeven afleggen voor verschillende afstudeer­richtingen. Indien men meerdere proeven wil doen, dient men deze te spreiden over de verschillende periodes waarop we proeven organiseren.

VOORBEREIDEND JAAR

Voor kandidaten bestaat er een mogelijkheid tot het volgen van een voorbereidend jaar aan:

Secundair Kunstinstituut
Ottogracht 4, 9000 Gent
+ 32 09 269 43 54
scholen.stad.gent/ski
ski@stad.gent

of

MUDA
Hofbilkstraat 21
9940 Evergem
+ 32 09 394 30 80
https://muda.be 
info@muda.be

TIJDIG INSCHRIJVEN & TIMING PROEVEN

We raden kandidaten aan om tijdig in te schrijven voor de artistieke toelatings­proef. Voor een aantal opleidingen zijn er inschrijvings­deadlines waar men rekening mee moet houden. Deze deadlines zijn te vinden op de pagina’s met de praktische toelichting van de toelatings­proef waarvoor men kandideert.

KASK & Conservatorium tracht via deze deadlines te komen tot een optimaal verloop van de toelatings­proef voor alle kandidaten.

De proeven worden twee- of driemaal georganiseerd vóór de aanvang van het academiejaar, met uitzondering van Muziek­productie en Jazz- en Popmuziek. Eenmaal het academie­jaar is begonnen, worden er geen bijkomende proeven georganiseerd.


• Muziek
  • Instrumentenbouw
  • (scheppende muziek) Muziekproductie
  • (scheppende muziek) Compositie
  • (uitvoerende muziek) Jazz-en popmuziek
  • (uitvoerende muziek) Klassieke muziek

• Audiovisuele kunsten
  • Animatiefilm
  • Film

• Drama
• Beeldende kunsten
  • Vrije kunsten
  • Mode
  • Textielontwerp
  • Grafisch ontwerp
  • Autonome vormgeving
  • Fotografie

Nieuwsbrief ontvangen?