STUDEREN IN 2021-2022
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: Film

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Je kan inschrijven voor de proef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier.

Data en locaties

SESSIE 1
MEI
12.05, 14.05 & 15.05.21

(deadline voorbereidend dossier: 07.05)

Deze sessie gaat volledig digitaal door.

SESSIE 2
JULI
05.07 – 07.07.21

(deadline voorbereidend dossier: 01.07)

Deze sessie gaat volledig digitaal door.

SESSIE 3
AUGUSTUS
25.08 – 27.08.21

(deadline voorbereidend dossier: 20.08)

Deze sessie gaat volledig digitaal door.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voor­bereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schriftelijke motivatie en portfolio). Zie verderop voor technische gegevens.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

  • Duplicaat van het inschrijvingsformulier voor de toelatingsproef en bewijs van betaling
  • Een curriculum vitae met pasfoto, overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,… (in 1 .pdf-document)

SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (max. 500 woorden, 1 .pdf-document)

Beide PDF-documenten dien je in via deze webpagina: klik hier

Hou aub volgende naamgeving aan:

voornaam_achternaam_gegevens.pdf
voornaam_achternaam_motivatie.pdf

Bij technische problemen of andere vragen kan je een mail sturen naar dit adres: toelatingsproeffilm@hogent.be

VISUEEL PORTFOLIO

Een representatieve selectie van persoonlijk werk. Het werk in dit portfolio dient aan te sluiten bij de opleiding film: foto’s, films, muziek, tekeningen, collages, enz. Autonoom artistiek werk en opdrachten in school­verband kunnen, maar groeps­werken gemaakt in school­verband komen niet in aanmerking. Teksten, foto’s, scans van tekeningen/schilderijen enz. worden gebundeld in een pdf-document en doorgestuurd samen met de rest van het voorbereidend dossier.

Filmfragmenten plaats je op Vimeo (waar gratis een ‘Basic’ account aangemaakt kan worden).

In het portfolio plaats je vervolgens een link naar deze films op Vimeo.

Het portfolio stuur je evenwel in als PDF-document via deze webpagina: klik hier.

Hou aub volgende naamgeving aan:

voornaam_achternaam_portfolio.pdf

SPECIFIEKE OPDRACHTEN VOOR FILM

Een zelfgemaakte film van maximaal 3 minuten. De keuze van het onderwerp, stijl, vorm en uitwerking zijn vrij, maar moeten getuigen van observatie­vermogen en authenticiteit. Gelieve videoclips te vermijden. Groeps­werken in school­verband komen niet in aanmerking.

Het filmfragment dien je in via deze webpagina: klik hier.

Hou aub volgende naamgeving aan:

voornaam_achternaam_film

Vermijd exotische bestandsformaten en hou de grootte van het bestand binnen de perken.

Bij technische problemen of andere vragen kan je een mail sturen naar dit adres: toelatingsproeffilm@hogent.be

De proef

De proef start om 9u met een schriftelijk gedeelte. Dit leg je digitaal af. In de loop van de namiddag en de volgende dagen wordt je uitgenodigd voor enkele motivatiegesprekken.

SCHRIFTELIJKE TEST EN FILMBESPREKING

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraag­stelling over een actuele maat­schappelijke, culturele en/ of artistieke problematiek. Voor de toelatings­proef film moet je ook een film bespreken en analyseren. Je krijgt vragen met betrekking tot de inhoude­lijke en vormelijke filmkenmerken.

Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardig­heid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

De schriftelijke test en de film­bespreking worden digitaal afge­legd. De kandidaat vult hierbij een online vragenlijst.

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studie­richting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denk­vermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeld­vorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

Het motivatie­gesprek zal online gevoerd worden aan de hand van een videogesprek. Een dag voor de proef krijg je een specifiek uur toegewezen waarop het gesprek plaatsvindt.

Proclamatie en nabespreking

Na de proef wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aange­nomen. De resultaten (proclamatie) worden online meege­deeld, met mogelijk­heid tot nabespreking via videogesprek.


Nieuwsbrief ontvangen?