INFO VOOR STUDENTEN
BEZOEK ONS
Openlesdagen muziek

21.02 – 25.02
01.03 – 04.03

Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, repetities en concerten mee.Je musiceert samen in een improvisatiesessie of verzamelt kennis en een blik op de toekomst bij een infosessie.

Meld je aan om het programma te ontvangen

WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: Fotografie

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Je kan inschrijven voor de proef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier.

Data en locaties

SESSIE 1
JULI
05.07 – 07.07.21

Deadline om in te schrijven 02.07 tot 12u00

SESSIE 2
AUGUSTUS
25.08 – 27.08.21

Deadline om in te schrijven 19.08

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Voor de aanvang van de proef stel je een voorbereidend dossier samen. Het dossier bevat je persoonlijke gegevens, een schriftelijke motivatie en een portfolio.

Het inlichtingenblad dien je op voorhand digitaal in via deze link: klik hier. De schriftelijke motivatie dien je in via deze link: klik hier. Je hebt hiervoor tijd tot 12u00, 02.07 (19.08).

Het portfolio breng je mee naar het motivatiegesprek en moet je niet op voorhand digitaal indienen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Recente pasfoto
 • Formele informatie over jezelf

SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze

PORTFOLIO

De kandidaat stelt een portfolio samen met een represen­tatieve selectie van beelden, waarin de mogelijke interesse voor kunst en specifiek voor het medium fotografie verduidelijkt wordt. Dit aan de hand van auto­noom artistiek werk, inspiratie­bronnen, eventueel opdrachten in school­verband waarop je trots bent (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computer­prints, toneelacts, performances of andere creaties,…)

Doel en parameters van de proef

DOEL VAN DE PROEF

Het uiteindelijke doel van de proef is te testen of de kandidaat over de nodige persoonlijke artistieke inzichten beschikt en de nodige algemene, culturele en maat­schap­pelijke interesses om het eerste jaar te starten. Op basis van de resultaten van de proef en de gevoerde gesprekken kan aan de niet aangenomen studenten een advies gegeven worden over mogelijke andere artistieke opleidingen.

DE PARAMETERS

Het peilen naar het potentieel van de kandidaatstudent kan niet d.m.v. exact geijkte parameters. Creativiteit laat zich nu eenmaal moeilijk meten. Volgende parameters worden gebruikt:

 • Beschikken over een ruime maat­schappelijke en culturele interesse.
 • Beschikken over een inzicht, aanleg in het (ver)beeldend vermogen van het medium.
 • Beschikken over een gefundeerde motivatie en een leer­gierigheid naar het medium fotografie.
 • Een vergelijking tussen de verwachting van de kandidaat-student en de aangeboden opleiding.

Hoewel voorkennis van het medium zowel op inhoudelijk, vormelijk of technisch vlak kan bijdragen tot de slaagkansen, is dit geen vereiste.

De proef

SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat geeft via een web­formulier antwoord geven op een algemene vraag­stelling over een actuele maat­schappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examen­commissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taal­vaardig­heden en vaardig­heid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voor­bereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokken­heid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline.

De gesprekken worden georganiseerd in de ateliers van Fotografie op de campus Bijloke (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent). Je ontvangt op 03.07 (23.08) een tijdstip voor het gesprek.

FOTOBESPREKING EN ANALYSE (SCHRIFTELIJK)

Via een webformulier worden er aan de kandidaat­student een aantal foto­grafische beelden – beelden die hun plaats in de geschiedenis van de fotografie bewezen hebben – voorgelegd. Bij deze beelden moet de kandidaat-student zowel een aantal beeld­inzichtelijke vragen beantwoorden als vragen die een persoonlijke appreciatie veronderstellen.

ORGANISATIE

Elke proef verloopt volgens agenda. Alle dagen wordt er stipt om 09:00 begonnen.

Dag 1

 • Schriftelijke test
 • Fotobespreking en analyse
 • Interview en bespreking voorbereidend dossier

Dag 2

 • Interview en bespreking voorbereidend dossier

Dag 3

 • Proclamatie (e-mail + digitale feedback mogelijk)
Proclamatie en nabespreking

Na de proef zitten de juryleden samen en wordt er gedelibereerd. De ondervindingen tijdens de verschillende gesprekken en resultaten van de schriftelijke proeven worden daarbij in acht genomen.

De resultaten (proclamatie) worden per mail meegedeeld, met mogelijkheid tot nabespreking via videogesprek. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten.


Nieuwsbrief ontvangen?