STUDEREN IN 2021-2022
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: Grafisch ontwerp

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Data en locaties

GRAFISCHE VORMGEVING
GRAFIEK
ILLUSTRATIE

Studenten krijgen in het eerste jaar een initiatie in de drie basis­disciplines: Grafiek, Grafische Vormgeving en Illustratie. In het tweede jaar kies je voor de richting die je uiteindelijk wil volgen.

SESSIE 1
JULI
05.07 – 07.07.21

Deadline om te registreren: 02.07 om 12u00

De eerste dag van deze sessie is volledig digitaal. De andere dagen gaan door op onze Bijlokecampus (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent).

SESSIE 2
AUGUSTUS
25.08 – 27.08.21

Deadline om te registreren: 23.08 om 12u00

De toelatingsproeven gaan fysiek door op onze Bijlokecampus (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent).

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

De toelatingsproeven gaan fysiek door op onze Bijlokecampus (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent).

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voor­bereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schrifte­lijke motivatie, portfolio en beeld­dossier). Alle teksten van het dossier moeten getypt zijn. Dit voorbereidend dossier wordt meegebracht naar het motivatie­gesprek.

De kandidaat neemt na de proef zijn persoonlijk werk uit het dossier terug mee. Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

  • Duplicaat van het inschrijvingsformulier voor de toelatingsproef en bewijs van betaling
  • Recente pasfoto
  • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad)

PORTFOLIO

De kandidaat stelt een map samen met eigen werk waardoor de selectiecommissie een zo breed mogelijk, doch representatief beeld krijgt van je creatief-beeldende vermogens: autonoom artistiek werk, opdrachten in schoolverband of werk gemaakt voor derden (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,…).

BEELDDOSSIER

De kandidaat stelt een beelddossier samen met inspirerend werk van anderen. Dit betekent dat men een selectie maakt van reproducties van kunstwerken, advertenties, drukwerk; catalogi van tentoonstellingen; monografieën van kunstenaars, schrijvers, vormgevers, illustratoren, cineasten, muzikanten… ; magazines, literatuur, publicaties, campagnes,…. Dit kan zijn vorm vinden in een dossiertje op A4, maar evengoed kan het een verzameling posters, boeken, flyers, dvd’s,… zijn die men meebrengt.

De proef

DIGITAAL

  • Op de eerste dag van de proef verwachten we dat je om 09:00 stipt achter je computer zit en bereikbaar bent.
  • Deze dag zal starten met een theoretische proef.
  • Nadien volgt een praktische proef die je thuis zal maken.

SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren. Deze test zal je digitaal maken en indienen.

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek, dat zal doorgaan op de campus, zal de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier en de praktische proef vormen de basis voor deze bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeld­vorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokken­heid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor, relativeringsvermogen…

De kandidaat moet tijdens het individueel gesprek zijn beelddossier kritisch kunnen toelichten.

SPECIFIEK GEDEELTE

Tijdens de eerste dag moet de kandidaat een tweetal praktische proeven afleggen. Deze proeven peilen naar de creatieve en beeldende vaardigheden van de kandidaat die te maken hebben met het op basis van waarneming kunnen neerzetten van beelden; ruimtelijk inzicht, weergeven van verhoudingen, perspectief, gevoel voor compositie,…; het ontwikkelen van beelden bij teksten, het kunnen analyseren en interpreteren van literaire teksten,…; aspecten van het vormgeven.

De praktische proeven worden bekend gemaakt op de eerste dag van de sessie van de toelatingsproef.

Op het einde van dag 1 moeten scans of foto’s van de praktische proef geüpload worden. Het resultaat neem je mee naar het motivatiegesprek.

Proclamatie en nabespreking

Na de proef wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking.

De proclamatie gebeurd per mail. De kandidaten die niet worden aange­nomen krijgen de gelegen­heid voor een telefonische nabespreking.


Nieuwsbrief ontvangen?