STUDEREN IN 2021-2022
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: Vrije kunsten

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Je kan inschrijven voor de proef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier.

Data en locaties

De toelatingsproef voor Vrije Kunsten omvat volgende disciplines.

SCHILDERKUNST
BEELDHOUWKUNST
TEKENKUNST
INSTALLATIE
MEDIAKUNST
PERFORMANCE

SESSIE 1
JULI
05.07 – 08.07.21

Deadline dossier: 02.07 om 12u00

Deze sessie gaat door op de campus Bijloke (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent)

SESSIE 2
AUGUSTUS
24.08 – 27.08.21

Deadline dossier: 20.08 om 12u00

Deze sessie gaat door op de campus Bijloke (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent)

Verloop van de proef

Er zijn twee sessies van de toelatingsproef voorzien maar we willen de kandidaten zoveel mogelijk uitnodigen deel te nemen aan de eerste sessie.

Zo zal je ruim op voorhand zicht en zekerheid hebben over je studiekeuze.  Het geeft je tevens voldoende ruimte om het inschrijvingsproces te doorlopen en de nodige praktische voorbereidingen (bv. kort) in aanloop naar het academiejaar te nemen.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op de uren die hen op voorhand, per mail, zijn gecommuniceerd en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit twee delen (schriftelijke motivatie en portfolio). Alle teksten van het dossier moeten getypt zijn. Dit voorbereidend dossier wordt online ingediend vóór de voorziene deadline via deze site: klik hier.

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

De maximale grootte voor het portfolio is 50MB. Je kan gemakkelijk een pdf bestand comprimeren met Adobe Acrobat (niet Acrobat Reader!), zie acrobat.adobe.com of je kan gebruik maken van een website waar je een pdf-bestand kan opladen, verkleinen en dan opnieuw downloaden, bijv. smallpdf.com

SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad)

PORTFOLIO

De kandidaat stelt een map samen met een representatieve selectie van persoonlijk werk: autonoom artistiek werk en/of opdrachten in schoolverband (tekeningen, foto’s, schetsen, schets- of notaboeken, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,…). Het is aan te raden om ook fysiek werk mee te brengen naar de proef.

De proef

VOORAF

De kandidaat dient online zijn digitaal portfolio en motivatie­brief in. De kandidaat legt de theoretische proef af.

SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en zijn vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

MEE TE BRENGEN MATERIAAL OP DE DAG VAN DE PROEF

  • voorbereidend dossier
  • schrijfgerief
  • tekenpapier, teken-, knutsel- en schildermateriaal; afhankelijk van de manier waarop de kandidaat de praktische proef wil benaderen

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes, plannen en verwachtingen voor de toekomst en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

PRAKTISCHE PROEF

In het atelier zullen verschillende situaties staan (dit kan een object, een stilleven, ruw materiaal, etc zijn). Deze situaties zijn door de atelierdocenten op voorhand opgesteld.

De kandidaat krijgt de vraag om een van deze situaties in beeld te brengen of zo’n situatie naar een eigen beeld te vertalen. De kandidaat krijgt hierbij de keuze om zo’n situatie te inter- preteren of ze in beeld te brengen als een waar- nemingsoefening. De kandidaat kiest hierbij zelf via welk medium deze situatie verbeeld zal worden en brengt zelf materiaal mee naar de proef. De commissieleden begeleiden deze proef ter plaatse.

Proclamatie en nabespreking

Na de proef wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. De proclamatie gebeurd per mail. De kandidaten die niet worden aangenomen krijgen de gelegen- heid voor een telefonische nabespreking.


Nieuwsbrief ontvangen?