STUDEREN IN 2021-2022
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: Drama

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

 

Data en Locaties

In het academiejaar 2020-2021  zijn er 2 sessies voor de eerste fase van de toelatingsproeven:

FASE 1
februari – maart
FASE 1 & 2
juni – juli

Alle proeven gaan door op
Campus Bijloke
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

FASE 1, SESSIE 1
FEBRUARI – MAART

Ten laatste op 14 februari krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van volgende data met bijhorend tijdstip toegewezen (de kandidaat kan zelf niet kiezen):

  • WO 24.02.21 / 10:30 of 16:30
  • WO 03.03.21 / 10:30 of 16:30
  • WO 10.03.21 / 10:30 of 16:30
  • ZA 13.03.21 / 09:30, 13:00 of 15:30

Resultaat: kandidaten die niet geslaagd zijn voor fase 1 worden hiervan op de hoogte gebracht per mail op maandag 15 maart. De overige kandidaten krijgen pas op vrijdag 2 juli per mail uitsluitsel, nadat de jury de voltallige ploeg kandidaten van de beide sessies  van de eerste fase heeft kunnen beoordelen,  of ze al dan niet verwacht worden op fase 2 van de proeven begin juli.

FASE 1, SESSIE 2
JUNI – JULI

Je kan pas inschrijven voor sessie 2 nadat sessie 1 afgelopen is. Ten laatste op 1 juni krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van de volgende data bijhorend tijdstip toegewezen (de kandidaat kan zelf niet kiezen):

  • WO 16.06.21 / 13:30 of 16:00
  • WO 23.06.21 / 13:30 of 16:00
  • ZA 26.06.21 / 09:30, 13:00 of 15:30
  • DO 01.07.21 / 09:30, 13:00 of 15:30

Resultaat
VR 02.07.21 per mail.

FASE 2

De tweede fase gaat door op maandag 5 juli tot en met woensdag 7 juli. Kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1 moeten zich deze 3 dagen beschikbaar houden.

PROCLAMATIE

Op woensdag 7 juli zullen de kandidaten op de hoogte gebracht worden van hun resultaat.

Hoe verloopt de registratie?

Na registratie via webreg.hogent.be
(vergeet niet te klikken op ‘klik hier om ze af te sluiten’) wordt onmiddellijk een eerste automatische bericht per e-mail verstuurd. Indien er zich een duidelijk probleem zou stellen i.v.m. de toelatingsvoorwaarden, dan wordt de kandidaat hiervan extra verwittigd per e-mail.

Na betaling ontvangt iedere kandidaat-student een e-mailbericht als definitieve bevestiging van de registratie voor de toelatingsproef.

Ten laatste op 14 februari (sessie 1) / 1 juni (sessie 2) wordt een e-mailbericht verstuurd door de coördinator met datum en tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt voor fase 1 van de proef (de kandidaat kan zelf niet kiezen) of met de mededeling dat de kandidaat voorlopig op de wachtlijst staat (er kunnen slechts 100 kandidaten per sessie deelnemen aan de proef). Kandidaten op de wachtlijst krijgen zo snel mogelijk bericht als er extra plaatsen beschikbaar komen.

De deadline van inschrijven voor sessie 1 is donderdag 11 februari en voor sessie 2 donderdag 27 mei. Na deze data kan je je dus niet meer inschrijven.

 

Fase 1

PRESENTATIE

De kandidaat presenteert (in het bijzijn van een tiental medekandidaten) een eigen gecreëerde voorstelling / performance / act / gebeurtenis / (…) van 3 tot maximum 5 minuten. De kandidaat is volledig vrij om deze opdracht in te vullen. Echter, de door de kandidaat gemaakte artistieke keuzes in deze voorstelling zijn doorslaggevend bij de beoordeling.

Er wordt door de jury gepeild naar de artistieke persoonlijkheid van de kandidaat, zijn/haar eigenheid, verbeelding, scenische aanwezigheid, gevoel voor abstrahering, zeggingskracht en de noodzaak en het verlangen om drama te creëren en/of te spelen…

Na de presentatie krijgt de kandidaat onmiddellijk te horen indien men niet geslaagd is.

BIJKOMENDE OPDRACHTEN

De overgebleven kandidaten krijgen één of meerdere bijkomende opdrachten. Hiervoor dient men werkteksten A en B speelklaar van buiten te kennen (men dient dus geen vastgelegde presentatie van deze teksten voor te bereiden).

Na deze opdrachten krijgt de kandidaat ook weer onmiddellijk te horen indien men niet geslaagd is.

De niet geslaagde kandidaten krijgen per mail een overzicht van de al dan niet waargenomen criteria die leidden tot de beoordeling. De overgebleven kandidaten krijgen pas op vrijdag 02 juli per mail uitsluitsel,  nadat  de jury de voltallige ploeg kandidaten van de beide sessies  van de eerste fase heeft kunnen beoordelen,  of ze al dan niet verwacht worden op fase 2 van de proeven begin juli.

Fase 2

MOTIVATIEGESPREK

Wie geselecteerd is voor de tweede fase, krijgt per mail een kennismakingsdocument met vragen toegestuurd dat tegen een aangegeven deadline ingevuld dient te worden. De antwoorden in dit document vormen de leidraad voor een individueel motivatiegesprek.

SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat legt ook een schriftelijke test af waarop een antwoord moet gegeven worden op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek.

WERKSESSIES

De kandidaat legt ook een spraak- en stemtest af en neemt deel aan verschillende werksessies begeleid door verschillende docenten. Voor één van deze werksessies dient de kandidaat beide rollen van werktekst C speelklaar van buiten te kennen. (ook hier dient men dus geen vastgelegde presentatie van deze tekst voor te bereiden)

Tijdens deze fase wordt er gepeild naar schrijf­vaardigheid, algemene en culturele voorkennis, kritische ingesteldheid, relativerings­vermogen, de vaardig­heid om een genuanceerde opinie te formuleren en een redenering te ontwikkelen, motivatie, technische en artistieke mogelijk- heden met betrekking tot stem en spreken, lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn, tactiele interactie, samenspel.


Nieuwsbrief ontvangen?