STUDEREN IN 2021-2022
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: (scheppende muziek) Compositie

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Je kan inschrijven voor de proef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier.

Data en locaties

SESSIE 1
05.07 – 07.07.21

Deadline indienen voorbereidend dossier: 02.07

Deze sessie gaat volledig digitaal door.

SESSIE 2
25.08 – 27.08.21

Deadline indienen voorbereidend dossier: 23.08

Deze sessie gaat volledig digitaal door.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Portfolio

De kandidaat stuurt minimum 3 composities in (op partituur en/of opname in MP3-format) via www.wetransfer.com naar toelatingsproefcompositie@hogent.be. De kandidaat vult tevens het informatieformulier in en stuurt dit door samen met het portfolio. Extra informatie (zoals recensies, video,…) kan worden toegevoegd. De kandidaat bundelt alle extra info in één map “extra info” en stuurt dit samen door met de rest van het portfolio.

Op basis van het portfolio wordt aan de kandidaten een opgave meegedeeld. Deze opgave omvat het relateren van (een deel van) het oeuvre van een (of meerdere) opgelegde componist(en) aan het eigen voorgelegde portfolio.

OPMERKING: De kandidaat neemt een klank- en beeldopname op waarbij de kandidaat herkenbaar en zo volledig mogelijk (handen!) zichtbaar is en waaruit een elementaire basistechniek op keyboard/piano blijkt. Deze kan eventueel worden aangevuld met een opname van een eigen instrument (indien ander dan keyboard/piano) of muzikaal expressiewerktuig (bvb. laptop).

 

De proef

De artistieke toelatingsproef verloopt volledig digitaal. Kandidaten ontvangen bij aanvang van de proef de exacte timing van de verschillende deelproeven.

SOLFEGE, GEHOORVORMING
EN ALGEMENE MUZIEKLEER

Deze test is voor iedereen verplicht en verloopt online via zoom.us. De inhoud van de deelproef kan je hier raadplegen.

Belangrijk
Sessie 1: Wie niet slaagt voor deze deelproef, maar wel geslaagd is voor de andere deelproeven, krijgt de kans om deze proef opnieuw af te leggen. Als je slaagt voor deze tweede poging word je toegelaten tot de studie.

Sessie 2: Wie niet slaagt voor deze deelproef kan niet herkansen.

SCHRIFTELIJKE PROEF

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren. Deze proef is een digitale schrijfopdracht, opgegeven en te realiseren op de voorziene data.

PRAKTIJKPROEF

Deze praktijktest bestaat uit vier delen:

  • Test elementaire basistechniek op keyboard/piano.
  • Test eigen instrument (indien ander dan keyboard/piano) of muzikaal expressiewerktuig (bvb. laptop).
  • Evaluatie van het portfolio compositie (uitgeprinte partituren, opnames enz.).
  • Vraaggesprek omtrent de opgave opgelegd na het digitaal indienen van het portfolio.

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studie­richting in het bijzonder worden onderzocht. De ervaringen tijdens de praktijk­proef alsook de samenstelling van het portfolio van de kandidaat kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatie­vaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline, zin voor humor,…

Ook dit gesprek zal online gebeuren. Hiervoor wordt een digitale uitnodiging verstuurd.

Proclamatie en nabespreking

Na de proef wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de online proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aangenomen. De kandidaten moeten op de proclamatie aanwezig zijn. Onmiddellijk na de proclamatie is er online gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden kunnen aanwezig zijn.


Nieuwsbrief ontvangen?