INFO FOR STUDENTS
VISIT US
Openlesdagen muziek

21.02 – 25.02
01.03 – 04.03

Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, repetities en concerten mee.Je musiceert samen in een improvisatiesessie of verzamelt kennis en een blik op de toekomst bij een infosessie.

Meld je aan om het programma te ontvangen

WHY KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: (uitvoerende muziek) Jazz-en popmuziek

Inschrijven voor de proef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Je kan inschrijven voor de proef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier.

Data en locaties

Bij de preregistratie dienen de kandidaten meteen een keuze te maken voor jazz of voor pop.

SESSIE 1
MEI

ZO 02.05.21
Deadline portfolio

VR 07.05.21
Bekendmaking resultaten portfolio

WO 19.05.21
Praktische proef

VR 21.05.21
Bekendmaking resultaten praktische proef

WO 26.05.21
Theoretische proef

 

VR 28.05.21
Proclamatie

MA 30.08.21
Herkansing theorie

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

VERLOOP VAN DE TOELATINGSPROEF

De toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Het exacte verloop van de proef wordt ten laatste de dag er voor via mail aan de kandidaten bekend gemaakt.

Er kunnen de dag zelf, omwille van afwezige kandidaten, lichte wijzigingen zijn in het programma en voornamelijk dan het uur dat de kandidaat de praktische proef / auditie moet doen. Last minute wijzigingen zullen duidelijk gecommuniceerd worden.

De proef - Fase 1

Elke kandidaat-student maakt een digitaal portfolio. Dat bevat 3 elementen:

1. Het digitaal portfolio bevat een infofiche (klik hier).

2. Een motivatietekst. Daarin formuleer je waarom je graag aan ons conservatorium wil komen studeren, wat je interesses en verwachtingen zijn, hoe je jezelf als creatieve muzikant ziet, etc.

3. Een link naar drie filmpjes, waardoor ze online raadpleegbaar zijn (via een eigen website, Facebookpagina, YouTube-links, etc.). Daarin laat je het beste van je zien e horen (jezelf en het instrument moeten dus goed in beeld zijn). De nummers duren in totaalmax. 15 minuten en worden bij voorkeur gespeeld met een backingtrack ( bv. iRealpro, de originele track, sequencer of andere electronische begeleiding).

Je brengt minimum één eigen nummer, en daarnaast jazz- of popnummers naar keuze. Het repertoire moet afgestemd zijn op de studierichting die je wil volgen.

Indien je inhoudelijke vragen hebt over het repertoire ( of over bv. backingtracks ) kan je je nog informeren bij onze coördinatoren.

JAZZ
toon.vandionant@hogent.be
POP
vincent.pierins@hogent.be

Handige links backingtracks
www.Irealpro.com
Youtube.com/playlist

Het digitaal portfolio stuur je door naar toelatingsproefjazzpop@hogent.be. De mail zelf bevat dus geen video’s of mp3’s, en er worden ook geen cd’s of dvd’s opgestuurd. Een commissie bestaande uit docenten van jazz- of pop maakt een voorselectie op basis van dit portfolio. Wie positief beoordeeld wordt, wordt uitgenodigd voor fase 2. Je ontvangt een uitnodiging per e-mail met meer informatie via onze studentenadministratie.

De proef - Fase 2

PRAKTISCHE PROEF

De praktijktest bestaat uit drie delen.

Wie slaagt voor de praktische proef, mag naar fase 3: de theoretische proef. Je ontvangt dan een uitnodiging per e -mail met meer informatie via onze studentadministratie.

1. AUDITIE / LIVE SPELEN VOOR EEN JURY

De kandidaat bereidt 4 stukken voor.

  • Eén eigen werk: dit kan een eigen song zijn, een compositie, een muzikaal idee, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt, je kan gebruik maken van andere instrumenten, of tools, etc…. Laat hier jouw creativiteit de vrije loop.
  • Twee bestaande popsongs of jazzstandards ( + improvisatie ), naargelang de keuze van studierichting. Wij vragen om twee stukken te kiezen in verschillende tempo’s, maatsoorten, toonaarden en feel. Hierbij wordt aangeraden mee te spelen met het origineel, of een backingtrack  indien deze beschikbaar is) in de vorm van bv. I real pro
  • Eén verplicht werk: Je krijgt bij de bekendmaking van een positief resultaat van het digitaal portfolio ook een opdracht mee. Dit gaat om een verplicht nummer dat je zal moeten uitvoeren met backingtrack. Dit zal per instrument verschillen.

2. A PRIMA VISTA

Je speelt een stuk a prima vista (‘op zicht’). Het gaat hierbij om een eenvoudig fragment (een partituur/ leadsheet met evt. begeleiding en improvisatie) dat je net voor de online auditie zal krijgen. Tijdens deze proef laat je je artistiek en technisch niveau op een zo veelzijdig mogelijke wijze aan bod komen.

3. MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en zijn studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interessepunten, de gedrevenheid en passie, algemenene en culturele kennis, kritische zin en creatieve attitude, maar ook naar praktische zaken zoals de beschikbaarheid van de kandidaat voor een voltijdse muziekopleiding, naar de beoogde inzet en betrokkenheid van de kandidaat, naar zijn of haar communicatievaardigheden…

 

De proef - Fase 3

THEORETISCHE PROEF

Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfege, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing mogelijk indien een student niet geslaagd is.

1. MUZIEKTHEORIE

In deze proef wordt de algemene kennis van harmonie getest: intervallen, drie -en vierklanken, toonladders, analyse van akkoordschema’s, etc.

2. SOLFEGE

Tijdens de solfègeproef wordt nagegaan of de kandidaat op zicht kan lezen (a prima vista): het nazingen en zingen van intervallen, drie- en vierklanken, toonladders, etc.

3. GEHOORVORMING

Tijdens deze proef wordt de kandidaat getest op muzikaal gehoor: het herkennen en zingen van intervallen, drie -en vierklanken, toonladders. Er is ook een melodisch dictee.

4. RITME

In deze test toont de kandidaat zijn gevoel voor ritme. Hij kan ritmische patronen herkennen en klappen.

5. ALGEMENE ORIËNTATIEPROEF

De kandidaat moet schriftelijk reflecteren over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

 

Proclamatie en nabespreking

Na de proeven vindt er een deliberatie plaats en daarna is er een proclamatie waarop de resultaten bekendgemaakt worden. De kandidaten moeten op de proclamatie aanwezig zijn. Onmiddellijk na de proclamatie is er gelegenheid voor een individuele nabespreking, waarbij ook derden kunnen aanwezig zijn. Enkel dan kan er met de betrokken docenten gesproken worden. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten (behalve in het geval een docent uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn op de proclamatie: enkel die geeft nadien indien gewenst schriftelijke feedback op de toelatingsproef).


Nieuwsbrief ontvangen?