STUDEREN IN 2021-2022
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Toelatingsproef: (scheppende muziek) Muziekproductie

Inschrijven voor de toelatingsproef

Je schrijft je in voor de toelatingsproef via
webreg.hogent.be

Je kan inschrijven voor de proef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier.

Data en locaties

SESSIE 1

31.05.21
Fase 1
Deadline inschrijven & indienen portfolio

06.06.21
Fase 1
Bekendmaking resultaten portfolio

 

28.06 — 29.06.21
Fase 2

30.06.21
Fase 3

30.08.21
Herkansing Fase 3

Verloop van de proef

De toelatingsproef omvat drie fasen.

FASE 1

De eerste fase omvat het portfolio. De kandidaat dient het digitale portfolio in ten laatste op 31 mei 2021. Het resultaat van de portfolioproef wordt aan de kandidaten meegedeeld voor 16 juni 2021. Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor het porfolio kunnen deelnemen aan fase 2.

FASE 2

De tweede fase omvat de praktijkproeven en een motivatiegesprek en en wordt georganiseerd van 28 juni t.e.m. 29 juni. Elke kandidaat die deelneemt aan fase 2 moet 1 dag aanwezig zijn. De proeven worden ingepland tussen 09:00 en 19:00. Een gedetailleerde planning voor de proeven van fase 2 wordt aan de kandidaten meegedeeld voor 21 juni 2020.

FASE 3

De proeven in de derde fase worden online georganiseerd op 30 juni tussen 09:00 en 17:00.

Fase 1 - Het portfolio

De deadline voor het indienen van het digitaal portfolio is 31 mei 2021. De kandidaat stuurt minimum 3 songs en maximum 5 songs in mp3 formaat via wetransfer.com naar
toelatingsproefmuziekproductie@hogent.be.

Het portfolio bestaat uit songs of composities die door de kandidaat zijn gecomponeerd (individueel werk of geschreven in samenwerking) en / of opgenomen, gemixed of geproduced en / of  ingespeeld als muzikant en / of gearrangeerd …

Het portfolio moet minstens 2 zelfgeschreven songs bevatten (individueel werk of geschreven in samenwerking) en mag maximum 1“remix” bevatten.

De kandidaat vult tevens het informatieformulier (Klik hier) in en stuurt dit door samen met de songs, een pdf-file van de songteksten (indien het om zelfgeschreven teksten gaat) en een recente foto. Extra informatie zoals foto’s, partituren, video’s, recensies,… kan worden toegevoegd.

De kandidaat bundelt alle extra info in 1 map “extra info” en stuurt dit samen door met de rest van het portfolio.

Fase 2 - Auditie

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1.

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. De samenstelling van het portfolio van de kandidaat kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatie­vaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline, zin voor humor…

PRAKTIJKPROEF

  • Transcriptie: op het gehoor noteren van de leadsheet van een popnummer met behulp van instrument (piano, gitaar,…).
  • Songwritingproef: gerichte opdracht(en) rond het schrijven van songs. Een voorbeeld van een songwritingopdracht: schrijf akkoorden en een melodie op basis van een tekst.
  • Bandpractium / Samenspelsessie: de kandidaten spelen op hun eigen instrument en werken in groepsverband een song uit. De vaardigheid op het eigen instrument wordt getest, alsook het functioneren binnen een groep muzikanten.
Fase 3 – Online theoretische proef

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 2.

Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfege, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing mogelijk indien een student niet geslaagd is.

1. MUZIEKTHEORIE

In deze proef wordt de algemene kennis van harmonie getest: intervallen, drie -en vierklanken, toonladders, analyse van akkoordschema’s, etc.

2. SOLFÈGE

Tijdens de solfègeproef wordt nagegaan of de kandidaat op zicht kan lezen (a prima vista): het nazingen en zingen van intervallen, drie- en vierklanken, toonladders, etc.

3. GEHOORVORMING

Tijdens deze proef wordt de kandidaat getest op muzikaal gehoor: het herkennen en zingen van intervallen, drie -en vierklanken, toonladders.Er is ook een melodisch dictee.

4. RITME

In deze test toont de kandidaat zijn gevoel voor ritme. Hij kan ritmische patronen herkennenen klappen.

 

5. ALGEMENE ORIËNTATIEPROEF

De kandidaat moet schriftelijk reflecteren over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek.

Doel is de examen- commissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

Wie niet slaagt voor deze theoretische proef, is daardoor ook niet geslaagd voor de gehele toelatingsproef. Herkansing is dus niet mogelijk. De toelatings­commissie kan desgevallend wel delibereren voor deze (deel)proef.

Proclamatie en nabespreking

Op donderdag 1 juli worden de resultaten bekend gemaakt per mail en is er gelegenheid tot een individuele nabespreking. Het uur van de nabespreking wordt tijdig bekend gemaakt. Nadien wordt er geen informatie verstrekt over de proeven.


Nieuwsbrief ontvangen?