STUDEREN IN 2020-2021
BEZOEK ONS INFOMOMENT

OPENDEURDAG

25.04.21
14:00-17:00

Schrijf je in om een uitnodiging te ontvangen

Opendeurdag

Zo 25.04.2021
10:00-17:00

Tijdens onze jaarlijkse opendeurdag geven we je inkijk in het reilen en zeilen van onze school of arts. Docenten beantwoorden al je vragen. Je kan de campus verkennen, in dialoog gaan met studenten en kijken of luisteren naar hun werk. Het ideale moment om af te tasten of kunst studeren aan KASK & Conservatorium iets voor jou is.

Met een portie optimisme wachten we de pandemische omstandigheden nog even af om te beslissen hoe we de opendeurdag zullen organiseren. Ondertussen kan je onze campussen al eens virtueel bezoeken.

Infomomenten

Driemaal per jaar organiseren we een infomoment over onze opleidingen en afstudeerrichtingen. Als je nog vragen hebt over jouw inschrijving, toelatingsproeven, je opleiding, vrijstellingen, kosten van je studies of wat je van het komende academiejaar kan verwachten, dan kan je die dag bij ons terecht. Studenten, docenten van de opleidingen en studietrajectbegeleiders helpen je verder.

De infomomenten vinden plaats op

 • wo 17.02.2021 / 14:00-17:00
 • za 26.06.2021 / 09:30-12:30
 • za 04.09.2021 / 09:30-12:30

In aanloop naar het infomoment verschijnt hier het volledige, gedetailleerde programma.

Conservatorium Live!

Wil je muziek studeren en je extra goed voorbereiden op onze toelatingsproeven? Schrijf je in voor Conservatorium Live! Onze instrument-docenten staan klaar om je met raad en daad bij te staan. Ze vertellen je wat je precies mag verwachten van de proeven en gaan na of je er al helemaal klaar voor bent. In 2021 vindt Conservatorium Live! plaats in het voorjaar, tussen februari en april. Binnenkort publiceren we hier meer details.

KASK Live!

Wo 17.02.2021
14:00-17:00

Kandidaten voor de opleidingen interieurvorm­geving en landschaps- ­en tuinarchitectuur kunnen deelnemen aan de LIVE­ momenten. Op die dagen kan je zelf live ondervinden hoe het er écht aan toegaat als je bij ons studeert. Een aanrader voor iedereen die overweegt om voor een professioneel gerichte ontwerpopleiding te kiezen. KASK LIVE vindt plaats op 17.02.2021. Deelname aan KASK Live is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via kasklive@hogent.be.

Sid-ins

SID-in / Studie-informatiedagen
12.01 – 23.01.21
Online

KASK & Conservatorium is samen met de andere Schools of Arts vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid voor elke Vlaamse provincie organiseert in samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Secundaire scholen organiseren klassikale bezoeken. Op woensdagnamiddag en op zaterdag kan je de beurs individueel bezoeken.

De SID-in’s van 2021 vinden volledig online plaats tussen 12 en 23 januari. Je kan je als kandidaat-student registreren via https://registratie.sidin2021.be.

Meer informatie over de beurzen vind je op onderwijs.vlaanderen.be.

Je vindt de stand van KASK & Conservatorium in Hal 1, stand 15.

Uitnodiging ontvangen?
WAAROM KASK & CONSERVATORIUM?
Bacheloropleidingen

Als je wil inschrijven voor een bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben. Voor de opleidingen beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek en drama moet je bovendien slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Masteropleidingen

Wie wil inschrijven voor een masteropleiding moet in het bezit zijn van het onderliggende academische diploma. Daarnaast wordt een oriënteringsproef georganiseerd.

Schakelprogramma's

Wie aan een masteropleiding wil beginnen, maar niet over het juiste onderliggende bachelor­diploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakel­programma volgen. Je neemt dan best contact op met je studie­traject­begeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidings­programma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

Bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

BUITENLANDS DIPLOMA

Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst contact op te nemen met de centrale dienst ‘Foreign Student Admission’ van HOGENT. Dit doe je door te mailen naar foreignstudentadmission@hogent.be met de vermelding van jouw nationaliteit en het land waar je jouw certi­ficaten/diploma’s hebt behaald.Er wordt je dan een digitaal aanvraag­formulier toegestuurd met alle informatie en richt­ lijnen over welke documenten (gelegaliseerde kopijen en vertalingen van je diploma’s en supplementen) je dient te bezorgen. Foreign Student Admission is de centrale dienst studenten­aangelegenheden die beslist over jouw toelating tot de Hogeschool Gent. Pas wanneer je wordt toegelaten tot de Hogeschool Gent kan je je aanmelden voor een studie aan KASK & Conservatorium net zoals de andere studenten (met een Belgisch bachelor diploma, cfr infra). Opgelet: Afhankelijk van het land van herkomst, kan deze procedure enkele maan­den in beslag nemen, dus meld je tijdig aan (vóór 1 juni).

SPECIFIEK BELGISCH DIPLOMA

Indien je over een Belgisch diploma beschikt van volgende opleidingen hoef je GEEN intakeprocedure te doorlopen:

 • Bachelor in de agro­ en biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement)
 • Bachelor in de landschaps-­ en tuinarchitectuur
 • Bachelor in de toegepaste architectuur
 • Bachelor of Science in de architectuur
 • Master of Science in de architectuur
 • Bachelor of Science in de ingenieurwetenschappen architectuur
 • Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Bachelor of Science in de geografie en de geomatica
 • Bachelor of Science in de geografie
 • Master of Science in de geografie
 • Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Je kan rechtstreeks online registreren via webreg.hogent.be en je nadien inschrijven als student aan KASK & Conservatorium voor de opleiding Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling. Je kan je inschrijving volledig online afwerken.

ANDERE BELGISCHE DIPLOMA’S

Indien je over een ander Belgisch bachelor diploma beschikt dan hierboven vermeld, dien je WEL een intakeprocedure te volgen.

 1. Vul via deze link het intakedocument zo nauwkeurig mogelijk in
 2. Maak een afspraak (met de coördinator van de opleiding) voor het intake­ gesprek met de oriënteringscommissie. Dit kan je doen door te mailen naar glenn.deliege@hogent.be.
 3. Tijdens een individueel intakegesprek zal men jouw motivatie ten aanzien van de Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling onderzoeken. De gegevens uit je intakeformulier vormen de basis voor het gesprek. Het is vooral belangrijk dat je de ele­menten uit je dossier kan toelichten en je studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken. Daarnaast wordt er gepeild naar interessepunten, algemene inzichten en denkvermogen op vlak van landschapsontwikkeling. Belangrijke eigenschappen zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.
 4. De oriënteringscommissie neemt op basis van het intakeformulier en het intake­gesprek een beslissing over het al dan niet toelaten tot de opleiding Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling. Onmiddellijk na afloop van het intakegesprek word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien je bent toegelaten tot de opleiding kan je je registreren en inschrijven als student aan KASK & Conservatorium.

REGISTREREN EN INSCHRIJVEN

De registratie aan KASK & Conservatorium gebeurt online via webreg.hogent.be en kan je zelf thuis doen.Om te kunnen inschrijven heb je het ingevulde intakeformulier nodig, met de officiële toelating van de oriënteringscommissie tot inschrijven.

VRAGEN?

Meer informatie over de opleiding en het programma bij: glenn.deliege@hogent.be eveline.steenhout@hogent.be (studietrajectbegeleider)

Bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs

De bachelor interieurvormgeving kan je via afstandsonderwijs volgen. Omdat zoiets een specifieke vorm van leren is, nodigen we je eerst uit op een intakegesprek. Meer informatie ontvang je na je preregistratie.

Master na master hedendaagse muziek

De master na master hedendaagse muziek is een hoog gespecia­liseerde opleiding. Om toegelaten te worden moet je dus sowieso in het bezit zijn van een masterdiploma in de muziek. De procedure is dezelfde als die voor de master muziek.

Postgraduaten

Je hebt een bachelordiploma nodig om in te schrijven voor het postgraduaat curatorial studies, het postgraduaat digital storytelling of voor het European Postgraduate in Arts in Sound. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek (oriënteringsproef). Meer informatie ontvang je na preregistratie op webreg.hogent.be.

Je hebt een masterdiploma nodig om in te schrijven voor de postgraduaten soloist classical music en musical performance practice. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek. Meer informatie ontvang je na preregistratie.op webreg.hogent.be

Educatieve master

Deze informatie geldt voor de educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten en voor de educatieve master in muziek en podiumkunsten.

VERKORT TRAJECT 60STP

Je beschikt over een master diploma in de kunsten. De op leiding waarin je je master opleiding behaalde, geeft aan tot welke afstudeerrichting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten). Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs en examenreglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.

INITIEEL TRAJECT 120STP

Je beschikt over een bachelor diploma in de kunsten. De opleiding waarin je je bacheloropleiding behaalde geeft aan tot welke afstudeer­richting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten). Omdat het initieel traject ook “artistieke” studiepunten omvat, zal je na registratie voor inschrijving worden uitgenodigd voor een oriënterings­proef, georganiseerd door de betrokken afstudeer­richting. Hierbij is er aandacht voor je motivatie, je portfolio en artistieke kwaliteiten en voor je voorstel tot masterproef.

Opgelet: dit geldt niet voor studenten die hun bachelordiploma behalen aan KASK & Conservatorium en recht streeks doorstromen naar de educatieve masteropleiding. Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs en examen reglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.

Nieuwsbrief ontvangen?