INFO OVER DE OPLEIDING
OPLEIDING IN BEELD
muziek­productie > Info ▾
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor
Oriënteringsproef master
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

muziek­productie

Bachelor en master muziek > scheppende muziek > muziekproductie

In 1999 werd het studietraject muziekproductie opgericht aan KASK & Conservatorium Gent. Twintig jaar later is dit studietraject een graadmeter geworden voor al wie professioneel op een creatieve manier bezig is met muziek en geluid.

Of het nu als songwriter & performer is (Balthazar, Douglas Firs, Amatorski, Absynthe Minded, Shht,…), als producer (Jasper Maekelberg, Wouter Vlaeminck,…), als (film)componist (Hannes De Maeyer) of achter de schermen bij de VRT, in opnamestudio’s of audiovisuele producties: onze alumni zitten overal.

De focus ligt op techniek, muzikaliteit (zowel op gebied van performance als van songwriting/compositie) en creativiteit. Het is net de combinatie van al deze zaken die muziekproductie tot een uniek studietraject in Vlaanderen maakt.

De creatieve ontplooiing van studenten staat centraal, met een stevige muzikale en theoretische basis als fundament. Bij de toelatingsproef wordt aan de hand van een portfolio met eigen songs en producties in de eerste plaats de muzikaliteit en creativiteit getoetst. In een tweede fase wordt dit beeld via praktische proeven als songwriting en samenspel verder scherp gesteld. Er wordt ook gepeild naar de muzikale en theoretische bagage en uiteraard de motivatie van toekomstige studenten. Na twee intensieve dagen wordt uiteindelijk een finale selectie gemaakt.

Gedurende de drie bachelor jaren ligt de kern van het traject vervat in drie vakken: Producing, Songwriting & Soundlab. In Producing leert de student alles over opname en mix: microfoontechnieken, analoge & digitale keten, compressie, eq, effecten, hardware & software. Studenten werken in klasverband, maar ook individueel en in groep aan opdrachten, waarbij zij ten volle gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de school: twee professioneel uitgeruste studio’s, voorzien van een API1608 en een SSL AWS 924 mengtafel, een uitgebreide collectie randapparatuur en microfoons. In het vak Soundlab leren studenten werken met software (Pro Tools & Roland Juno106), synths (hardware, software & modulair) en drumcomputers en ook hier geldt dat alles in de school voorhanden is om daar naar hartenlust mee te experimenteren: volledig uitgeruste computers met de meest recente software, vintage (Roland Juno106) en meer recente hardware, zoals een Prophet6, Nord, Push2, Korg Volca’s, TR8s, Doepfer etc… In Songwriting ten slotte worden de creatieve skills van studenten aangescherpt via verschillende opdrachten, die dan vaak in Producing of Soundlab concreet worden uitgewerkt.

Daarnaast krijgen studenten vakken als Audiotechnologie (de theorie achter de praktijk), Creative Lab (waarin het live musiceren centraal staat), muziektheoretische vakken zoals Arrangement, Ear Training en Pop- en Jazzgeschiedenis en vakken die rechtstreeks verband houden met het werkveld, zoals Muziekmanagement en Werking van het Muziekcircuit. Vanuit het academische luik binnen de opleiding zijn er algemene theoretische vakken als Muzieksociologie en Overzicht van de Wijsbegeerte en onderzoeksgerelateerde vakken als Dossier en Scriptie.

In de twee aansluitende masterjaren staat Producing nog steeds centraal als hoofdvak, maar de studenten krijgen meer externe opdrachten en de link naar het werkveld en het opbouwen van een netwerk wordt concreter via externe mentoren en vakken als Kunst in het Werkveld en Stage.

Als sluitstuk creëert de student een Masterproef waarin productiewerk rond eigen werk, producties voor externe artiesten en live performance aan bod kunnen komen.

Tijdens hun opleiding werken studenten muziekproductie samen met studenten Jazz, Pop, Klassiek, Film, Animatiefilm, Drama, Mode en andere disciplines aan allerhande projecten binnen en buiten de schoolmuren. KASK & Conservatorium is een omgeving waar studenten en docenten elkaar inspireren over de verschillende opleidingen heen en waar studenten zich in een uitzonderlijk kader kunnen bekwamen tot creatieve Masters in de muziek.

Starten in de opleiding

Voor je je kan inschrijven in de bachelor muziekproductie, leg je een toelatingsproef af.
Lees hier de algemene info en hier de specifieke opdrachten.

Heb je al een bachelor behaald en wil je instromen in de master?
Dan neem je eerst deel aan een oriëntatieproef. De specifieke info vind je in de application guidelines.

Hou de deadlines voor het voorbereidend dossier goed in het oog!

Docenten

Dirk Blanchaert
Jan Chantrain
Frederik Goossens
Luc Gulinck
Senne Guns
Gert Jacobs
Gert Keunen

Leon Lhoest
Vincent Pierins
Tim Lenssens
Peter Lesage
Lode Mertens
Werner Pensaert
Dries Sel

Reinhard Vanbergen
Toon Van Dionant
Wigbert Van Lierde
Sam Vloemans
Orson Wouters

Nieuwsbrief ontvangen?