INFO OVER DE OPLEIDING
OPLEIDING IN BEELD
jazz / pop > Info ▾
BEZOEK ONS
DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor
Oriënteringsproef master
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

jazz / pop

Bachelor en master muziek > uitvoerende muziek > jazz/pop

De naam jazz/pop zegt het al: in KASK & Conservatorium kun je op masterniveau jazz studeren, maar ook – als enige in Vlaanderen – popmuziek. Hier leiden we muzikanten op die sterk zijn op hun instrument, goed kunnen samen spelen, maar ook een uitgesproken artistieke visie hebben en uitblinken in creativiteit. In onze campus Paddenhoek – met tal van bandlokalen, opnamefaciliteiten én onze eigen concertplek club telex – bieden we daarvoor een inspirerende omgeving aan.

In het studietraject jazz/pop krijgt je alle aandacht en ruimte met het oog op een maximale persoonlijke ontwikkeling en individuele ontplooiing. Je zal steeds gestimuleerd worden tot kritisch en creatief denken. Kennis van de geschiedenis en tradities is zeer belangrijk, maar tevens wordt de verbeelding gestimuleerd om een eigen, originele muzikale weg te bepalen, in te slaan en passioneel te omarmen.

De corebusiness van de opleiding is muziek spelen. Wekelijks heb je één uur individuele instrument- of zangles. Hier leer je de technische vaardigheden die je nodig hebt om je optimaal op je instrument te kunnen uitdrukken. Bovendien leer je het idioom van de verschillende jazz- of popstijlen zodat je je in het traditioneel én hedendaags repertoire kunt bewegen. Tijdens deze lessen ontwikkel je je eigen, unieke stemgeluid, jouw ‘sound’.

Naast de individuele instrumentlessen zijn er de bandlessen. Daarin leer je in groep spelen, en dat in diverse stijlen en genres. Musiceren in groep houdt daarbij in dat je respect voor de medestudent ontwikkelt en je plaats vindt binnen het collectief om daar een zo constructief mogelijke bijdrage te leveren. Door interactie met je medemusici word je gestimuleerd tot grotere artistieke expressie.

Ter ondersteuning van de instrumentpraktijk zijn er muziektheoretische vakken zoals compositie en arrangement, harmonie, eartraining, ritmeklas en muziektechnologie. Maar ook deze theoretische opleidingsonderdelen zijn voor een groot deel praktijkgericht. Zo krijg je in de les harmonie regelmatig compositieopdrachten, leer je in eartraining ‘horen met je ogen’ en ‘zien met je oren’, en wordt je ritmische vaardigheid aangescherpt in de ritmeklas. Bovendien wordt de muzikaliteit sterker gemaakt door pianolessen (voor de pianostudenten wordt dat Hammond-les), en leren de studenten in lichaamsbewustzijn op een betere manier met hun fysiek om te gaan.

Het is in de huidige professionele jazz- en popwereld ook van belang dat je als muzikant een working knowledge hebt hoe een werk te arrangeren voor wisselende bezettingen, en in verschillende stijlen. Het is daarbij belangrijk om je eigen composities te kunnen maken en je eigen songs te kunnen schrijven. Binnen de opleiding uitvoerende muziek jazz/pop is er naast een focus op het uitvoerende aspect daarom ook veel ruimte voor creatieve ontwikkeling. Je leert zelf nummers schrijven, analyseert werken van toonaangevende artiesten en leert de aangeleerde schrijftechnieken toe te passen in een grote variëteit aan stijlen. Daarbij is de wisselwerking tussen de verschillende afstudeertrajecten van groot belang. Zo werken studenten jazz, pop én muziekproductie in creative lab samen aan eigen werk. Kruisbestuiving, inventiviteit en creativiteit worden zo aangewakkerd.

In de muziekpraktijk komen jazz en pop immers dichter bij elkaar en de wederzijdse beïnvloeding en synergie tussen beide muzieksoorten zorgen voor extra intensiteit en dynamiek. Door de samenwerking met studenten muziekproductie komen studenten bovendien in aanraking met de meest geavanceerde opnameapparatuur en modernste software. Het is dus een grote troef van deze opleiding dat het Conservatorium zowel een richting jazz als pop heeft, én een richting muziekproductie.

Muziek studeren omvat niet alleen instrumentpraktijk en muziektheorie. Als academische opleiding willen we studenten vooral een reflecterende en onderzoekende houding aanleren: stilstaan bij wie je bent en wat je wil worden, in een groter maatschappelijk, economisch en historisch geheel, en algemene kennis die inspirerend wil zijn om van jou een nog beter muzikant te maken. Daarom krijg je inzichten in de jazz- en popgeschiedenis, een introductie in de filosofie, muziekpsychologie en muzieksociologie, noties van onderzoeksvaardigheden en schrijf je op het eind je eigen scriptie. Ook kennis van het werkveld is een essentieel onderdeel. Vakken zoals structuur en werking van het muziekcircuit, juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie, en muziek & management zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het werkveld en je je eigen plek in het muziekcircuit weet te ontdekken en te verstevigen.

Op het podium

Dat alles komt tot leven in onze eigen muziekclub. Club telex is onze ontmoetingsplek, met concertpodium en bar. Hier houden onze studenten wekelijks een jamsessie en organiseren we masterclasses, workshops en concerten met binnen.en buitenlandse musici. Daarvoor werken we regelmatig ook samen met partners uit het werkveld zoals Gent Jazz, Jazzlab Series en Muziekclub Democrazy.

Het conservatorium heeft een uitgebreide artistieke werking. Jaarlijks brengen we een vinyl uit (Masterworks) met een selectie tracks van onze laatstejaars, en organiseren we Mastersounds, een meerdaags afstudeerfestival waarbij onze studenten zich meteen aan de (professionele) buitenwereld kunnen tonen. Maar er zijn ook projectweken en studenten jazz/pop kunnen hun muziek live laten opnemen door studenten muziekproductie in de zeer goed uitgeruste studio’s.

Als opleiding blijven we niet binnen onze stadsgrenzen. Studenten krijgen de kans om deel te nemen aan unieke buitenlandreizen. Zo werden al reizen naar Londen en New York georganiseerd, of een bezoek aan de Frankfurter Musikmesse. Studenten worden daarenboven gestimuleerd om tijdens hun studie één of twee semesters aan een buitenlands conservatorium te gaan studeren via het Erasmus-programma.

Gent muziekstad

Daarnaast heeft KASK & Conservatorium het voordeel in Gent te liggen. Want deze stad biedt heel wat voordelen voor studenten jazz/pop. De stad ontving van Unesco de titel Creative City of Music en is deze meer dan waard. Denken we maar aan de vele podia (Vooruit, Muziekcentrum de Bijloke, Handelsbeurs, de Centrale, Democrazy, Hot Club de Gand, Damberd, …), festivals als Gent Jazz en de Gentse Feesten, en honderden pop- en jazzgroepen. Gent is dus de plek bij uitstek om je te profileren als beginnend muzikant. Samen met onze opleiding, ons docentenkorps (stuk voor stuk mensen die gepokt en gemazeld zijn in de pop- en jazzwereld) én de talloze podiumkansen die we aanreiken, is dit een gouden combinatie om je muzikantencarrière te starten. Spraakmakende artiesten en bands als Absynthe Minded, Shht!, Outer, Amatorski en Balthazar gingen je al voor. Nu is het aan jou!

Starten in de opleiding

Voor je je kan inschrijven in de bachelor jazz / pop, leg je een toelatingsproef af.
Lees hier de algemene info en hier de specifieke opdrachten voor jazz en pop.

Heb je al een bachelor behaald en wil je instromen in de master?
Dan neem je eerst deel aan een oriëntatieproef. De specifieke info vind je in de application guidelines.

Hou de deadlines voor het voorbereidend dossier goed in het oog!

Docenten

Maarten Weyler
Wouter Berlaen
Dirk Blanchaert
Janos Bruneel
Stef Caers
Jan Chantrain
Karel De Backer
Bart Defoort
Hannes De Maeyer
Bruno Fevery
Tuur Florizoone
Seppe Gebreurs
Arnoud Gerritse
Lander Gyselinck
Marc Godfroid
Frederik Goossens

Luc Gulinck
Senne Guns
Anu Junnonen
Gert Keunen
Tim Lenssens
Peter Lesage
Leon Lhoest
Tom Lodewijckx
Ibernice MacBean
Christian Mendoza
Lode Mertens
Yannick Peeters
Vincent Pierins
Dries Sel
David Thomare

Tijs Vastesaeger
Dirk Van der Linden
Rob Van Der Meule
Toon Van Dionant
Wigbert Van Lierde
Hans Van Oost
Wouter Van Tornhout
Erik Vermeulen
Valery Vermeulen
Bert Verschueren
Sam Vloemans
Chrystel Wautier
Maarten Weyler
Orson Wouters

Nieuwsbrief ontvangen?