ABOUT THE PROGRAMME
PROGRAMME ON SHOW
fashion > Info ▾
VISIT US
Start of the academic year

The academic year starts for all students on September 27. Check your schedule in Asimut.

Enrolment

You can enroll online for a professional bachelor programme or complete enrolment after you’ve passed the admission tests succesfully. More info here.

Choose your master seminars
DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor
Oriënteringsproef master
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Admission requirements
Study programme
Enrolment
Financial

fashion

There is never been any society in the world that has not had its own form of fashion. Everyone comes into contact with it, consciously or unconsciously, willingly or unwillingly. ‘Fashion’ is a multifaceted and laden concept. It is by definition excedingly topical and at the same time as old as the first people ever to clothe themselves. Fashion never exists in a vacuum. It is vilified as a fickle system and as frivolous consumer goods, yet also glorified as the ultimate means of expression. A narrow definition or perception of fashion as ‘apparel’ or a ‘commercial system’ detracts from its complex dynamics and its enormous artistic potential. Fashion is pre-eminently ambivalent and multidisciplinary. It absorbs its unique eloquence from all these fields of tension.
The fashion programme at the Hogent School of Arts & Conservatory very consciously chooses to approach fashion as a multifaceted artistic practice. The goal is not to train students to be designers in the service of an existing system, but to challenge and invite them to develop their own idiosyncratic artistic practice, in which the boundaries of the medium are constantly being explored, questioned and, above all, shifted. The student’s own individual engagement and profound commitment to their practice is far more important than following any of fashion’s more well-trodden paths.
The studios are the heart of the training. Throughout the bachelor trajectory, in diverse projects, students investigate their relationships to the medium, to society, with its urgencies and its challenges, to the broader context, the working field, and finally, to themselves as unique visual artists. During the master programme, all of this is forged into a coherent whole, culminating in the unique signatures revealed in the master thesis projects.
Every artist or designer inevitably relies on craftsmanship, so students master the fundamentals in a number of separate subjects. Depending on the needs of their own individual practices, these are further and more deeply developed. A variety of general and specific theory subjects provide a strong frame of reference and sharpen a critical eye. Through internships, students get to know the working field, helping them decide how they want to position themselves in the field.
Personal experimentation, thinking by doing, in-depth research, reflection, and a continuous, intensive dialogue with teachers all form the basic approach. Here, the process is at least as important as the output, and that output can certainly diverge widely from what might be considered traditional in fashion, or even fashionable.

FAQ

Moet je een vooropleiding mode hebben?
Nee, dat is op zich niet nodig. Iedereen die een diploma secundair onderwijs heeft en slaagt voor de toelatingsproef kan aan de opleiding beginnen. Vaak is voorkennis of een vooropleiding binnen de beeldende kunsten wel een voordeel, omdat je dan op een basis kan terugvallen. Maar veel hangt af van je eigen attitude, inzet en drive.

Moet je kunnen tekenen?
Tekenen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het is een communicatie- en onderzoekstool en hoe beter je die beheerst, hoe gemakkelijker je ideeën kan ontwikkelen. Ook hier geldt dus dat een vooropleiding een voordeel kan zijn. Er zijn echter ook andere manieren dan tekenen om je ideeën te verduidelijken. Daarom zeggen we liever dat je in staat moet zijn om visueel te communiceren en een eigen beeldtaal te ontwikkelen.

Leren jullie me tekenen?
Tekenen is een belangrijke tool in de opleiding, maar we zijn geen tekenopleiding. In de lessen modetekenen 1BA krijg je een aantal basistechnieken mee, maar wordt er vooral gewerkt op het ontwikkelen van je eigen beeldtaal. De focus ligt daarbij vooral op experiment. In de lessen anatomisch tekenen verken je de bouw, vormen en beweging van het menselijk lichaam. In de lessen grafiek leer je werken met Illustrator en Photoshop en hoe die in te zetten als tool voor je eigen werk.

Moet je al kunnen naaien of patroontekenen?
Nee, dat hoeft niet. In het eerste jaar krijg je de nodige basistechnieken mee, die je in het tweede jaar verder uitdiept. In het derde jaar krijg je les in de traditionele drapage- en moulagetechniek. De technische lessen worden altijd gezien als ondersteuning voor het hoofdatelier en je zal ook deels zelf op zoek moeten gaan naar nieuwe technieken die nodig zijn voor je werk. Uiteraard kan je altijd rekenen op begeleiding van docenten. Maar, je kiest voor een ontwerprichting binnen de beeldende kunsten, geen kleermakers- of patroonopleiding.

Wat zijn mijn mogelijkheden na deze opleiding?
De modesector is breed en divers en biedt werk aan een scala aan creatieve profielen. Met een masterdiploma kan je aan de slag als ontwerper binnen een bestaande ontwerpstudio bij een modehuis, of kan je op termijn je eigen collectie uitbouwen. Vaak is je stage in het masterjaar de eerste stap naar een job. Je hoeft echter niet binnen het klassieke systeem aan de slag te gaan. De opleiding is zo opgevat dat je ook als autonoom kunstenaar een carrière kan opbouwen of bijvoorbeeld binnen de film- en theaterwereld kan werken.

Wat testen jullie in de toelatingsproef?
De toelatingsproef is grotendeels gebaseerd op de leerinhouden die je in het eerste jaar zal krijgen. We toetsen in hoeverre je beschikt over tekenvaardigheid, verbale en visuele communicatievaardigheid, 3D-inzicht en een persoonlijk referentiekader van mode en de kunsten in het algemeen. Ook rederneer- en schrijfvaardigheid komen aan bod in een korte theoretische test. Er wordt verder ook nagegaan hoe je omgaat met feedback, hoe goed je bent in oplossingsgericht denken, wat je motivatie voor de school en de studie is én je krijgt de kans om een eigen portfolio met beeldend werk voor te stellen. Een aantal opdrachten bereid je op voorhand voor. Meer info en data in de bundel online.

Hoe bereid ik me voor op de toelatingsproef?
Een aantal opdrachten voor de toelatingsproef moet je thuis voorbereiden. Doe dit grondig en denk goed na over je keuzes en antwoorden. Alle info hierover vind je in de bundel online. Verder is het belangrijk dat je een heel uitgebreid portfolio met beeldend werk meebrengt. Dat kan gaan van tekeningen over schilderijen, schetsboeken, foto’s,… Zorg dat je de originelen meebrengt en geen fotokopie of foto van het werk. Kies voornamelijk vrij werk dat je eigen stijl en inspiratie toont. Het moet zeker niet mode-gerelateerd zijn. We willen vooral zien hoe jij als beeldend kunstenaar in spe naar de wereld kijkt en die representeert. Aangezien een deel van de proef bestaat uit tekenen, kan je hier ook op oefenen, zeker als je niet vaak tekent. Volg ook de actualiteit, zowel algemeen als over de kunsten en mode-specifiek.

Wat als ik niet geslaagd ben voor de toelatingsproef?
Als je niet geslaagd bent voor de toelatingsproef zal je dit jaar helaas niet kunnen starten. Dat wil echter niet zeggen dat je je droom moet opgeven. Iedere student die niet slaagt krijgt kort feedback op zijn of haar resultaat en een advies over wat de volgende stap kan zijn. Zo helpt het vaak om eerst een voorbereidend jaar beeldende kunst te volgen aan een van de kunsthumaniora’s om zo beter beslagen op het ijs te komen.

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Onze opleiding is een academische opleiding in de beeldende kunsten binnen de Bachelor-Masterstructuur. Ze bestaat uit 3 bachelorjaren en 1 masterjaar. Vaak splitsen studenten dat laatste jaar op in 2 aparte jaren om zich voldoende te kunnen toeleggen op hun masterproef. Het eerste bachelorjaar is een basisjaar, waarin een solide fundament opgebouwd wordt. Tijdens de volgende jaren diep je de inhouden uit en evolueer je steeds meer naar een eigen signatuur. Het eerste jaar is nog vrij gestuurd door de docenten, maar naarmate je vordert in de opleiding word je zelf steeds meer de drijvende kracht achter je werk. In de masterjaren werk je vrij autonoom en kies je zelf voor een mentor die als klankbord optreedt. Centraal in de opleiding staan de ontwerpateliers waarin je je eigen creatief werk ontwikkelt. Deze ateliers worden ondersteund door een aantal métiergerichte vakken zoals patroontekenen, technieken, materieonderzoek en tekenvakken. Je hebt daarnaast ook een aanzienlijk pakket algemene en specifieke theorie.

Wat is het verschil met andere scholen en modeopleidingen?
Iedere school heeft een eigen pedagogisch project. Dat project kan van school tot school erg verschillen. Ook in het curriculum worden meestal andere accenten gelegd. Maar anders betekent niet ‘beter’ of ‘slechter’. Je kiest dus best voor een school die in de eerste plaats bij jouw individuele stijl en karakter past. Een school moet een veilige omgeving zijn om te kunnen leren, met vallen en opstaan. Voor iedereen ziet die omgeving er anders uit. Op KASK zijn we heel erg studentgericht. We proberen binnen het bestaande kader altijd te vertrekken vanuit de noden van de student en maximaal kansen te bieden aan ieder student om zichzelf als kunstenaar te ontdekken en een individueel groeitraject te volgen. We geloven ook sterk in interdisciplinair werken en in dialoog als onderwijsvorm.

Docenten

Sven Bellanger
Nele Bernheim
Eva Bos
Aouatif Boulaich
Hugo De Block
Filip De Baudringhien

Helena De Smet
Polona Dolzan
Filip Eyckmans
Chris Fransen
Bram Jespers
Liesbeth Louwyck

Ronny Martin
Herman Stroobants
Roy Verschuren
Catherine Willems
Marina Yee

Nieuwsbrief ontvangen?