ABOUT THE PROGRAMME
PROGRAMME ON SHOW
textile design > Info ▾
VISIT US
Start of the academic year

The academic year starts for all students on September 27. Check your schedule in Asimut.

Enrolment

You can enroll online for a professional bachelor programme or complete enrolment after you’ve passed the admission tests succesfully. More info here.

Choose your master seminars
DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor
Oriënteringsproef master
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Admission requirements
Study programme
Enrolment
Financial

textile design

Recent developments, both in the field of technology and matter, continuously broaden and renew the field of work of the textile designer. At the same time, the current social context confronts the designer with specific social and ecological challenges. Textile design is in constant evolution and nowadays covers much more than basic techniques such as weaving, knitting and print design. Traditional methods are placed in a current context and translated into contemporary practice. A conceptual approach results in merging and reinterpreting textile techniques. The possibilities and limitations of the technology are explored in practice and attention to sustainability increasingly steers the design choices.

During the programme you will get acquainted with ancient crafts as well as contemporary industrial and digital processes. Numerous and varied initiations are the starting point for your artistic path, in which you will soon make many choices of your own and learn to work autonomously. Experimentation, both playful and analytical, is central to the development of your own visual language and methodology as a designer. Knowledge of materials and techniques such as weaving, knitting, embroidery and printing techniques are important for a textile designer and are given a lot of weight during the programme. In-depth knowledge of materials and technologies enables you to combine functional properties with visual qualities. The tension between these aspects is a breeding ground for innovation. However, this knowledge is always integrated into the artistic process. An inquisitive and critical attitude is a prerequisite for success, not only within the programme but also afterwards as a professional designer. The development of a critical and personal view is continuously stimulated through various assignments and projects.

Where the research of the textile design students touches on other disciplines within KASK & Conservatorium, fascinating artistic symbioses often arise. For example, projects with students of fashion, interior design or autonomous design form an attractive field of research with a variety of possibilities and applications. Projects in collaboration with artists, designers and companies are part of the curriculum and make a relevant connection with the professional field. The recurrent collaboration with the Textile Technology course of the Faculty of Nature & Technology within the HOGENT, acts as a laboratory for innovative projects and is a challenging place to test the work in an industrial setting.

The characteristic versatility of the discipline gives the textile designer great freedom of movement and autonomy. This richness makes textile design a fascinating discipline in which you can already lay down your own accents as a student. The constant evolution and updating of the discipline is also reflected in various research projects within the Department of Design & Design. Moreover, the textile design teachers are all active professional designers who bring in specific expertise from different domains. International internships, fairs and company visits, guest lectures and competitions also bring the professional world close to the students and support the formation of imaginative and innovative designers.

Eerste Bachelor

In het eerste jaar krijg je aan de hand van 4  projectatelier’s verschillende ontwerp­metho­dieken aangereikt. De uitwerking van deze projecten worden ondersteund door techniek­vakken met een focus op hand­matige processen. Doorheen de verschillende projectatelier’s verken je het creatief potentieel van het medium textiel en verwerf je analytische inzichten, je bespreekt  duurzaamheids kwesties en oefenent systematisch het communiceren van je proces en ideeën.

Projectatelier 1 / Draden en verbindingen
Een kennismaking met de fundamenten van textiel en het ontwikkelen van een onderzoekende werkmethode, aan de hand van collectieve en persoonlijke werksessies. Vertrekkend uit de analyse van verbindingen en structuren uit ons dagelijks leven, verken je de mogelijkheden om “vezels” en “draden” op te bouwen tot 2D en 3D textiel structuren.
Je verzamelt uiteenlopende grondstoffen en onderzoekt hun karakter en oorzaken binnen gekozen structuren, door te spinnen, twijnen, schakelen, knopen, kruisen, draaien, splitsen… Je zet je eerste stappen naar een persoonlijke benadering van een ontwerpopdracht.

Projectatelier 2 / Historisch breistuk
Na een bezoek aan de Mode Museum (Antwerpen) en textiel archief, kies je een historisch breistuk en bouwt hieruit een sociaal-, cultureel- & beeldend onderzoek uit. Je legt je eigen klemtonen aan de hand van een omkaderend kleur- en materiaalonderzoek en het ontwikkelen van een concept. Je maakt kennis met het handbreien en machinebreien en verwerkt jouw onderzoek en concept tot een persoonlijke reeks en brengt deze in beeld.

Projectatelier 3 / Onderzoek naar weven en wol
Een veelzijdig onderzoek naar wol en weven vormt het uitgangspunt voor dit atelier. Je bespreekt verschillende aspecten rond weven en wol : zowel fysieke eigenschappen, toepassingen en verwerkingsprocessen, maatschappelijke/ sociale rol, culturele betekenissen even als het esthétisch en decoratief potentieel, en formuleert persoonlijke vraagstellingen.
Je ontwikkelt een persoonlijk totaalconcept aan de hand van beeld, woord, kleur en materiaal. Je maakt kennis met het handweefgetouw en leert over de principes van weefbindingen. Door het bewust gebruik van bepaalde materialen en je vormgevingsconcept onderzoek je specifieke kleureffecten en ritmes. Je leert textiel en productieprocessen te identificeren en na te denken over hun werkmethoden.

Projectatelier 4 / onderzoek naar handschrift & motief
Je ontwikkelt een persoonlijke en brede benadering van motief, de principes die het vorm geven, zijn plaats en zijn gebruiken. Je experimenteert met diverse tools, ontwikkelt oog voor compositie en benaderd het potentieel van ritme en herhaling. Je heeft vorm aan een doordachte collectie waar je onderzoek, je persoonlijk beeldtaal en handschrift samen komen . De digitale mogelijkheden bij het opbouwen en bewerken van beelden met Photoshop & Illustrator ondersteunen je bij het ontwerpen. Je experimenteer vrij rond de vertaling van je handschrift met diverse textiel technieken en de interactie met materialiteit en kleur. Aanvullend onderzoek je de relatie tussen het motief en zijn context.

FAQ

Moet ik veel handwerk verwachten? Of wordt er eerder met machines gewerkt?
Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. De opleiding beoogd om zowel de traditionele- als de industriële methodes in een actuele context te plaatsen en te vertalen naar een hedendaagse praktijk. Om de verschillende textiel technieken te kunnen doorgronden en technische knowhow uit te bouwen vertrekken we vanuit de handmatige basisbeginselen en specialiseren deze stapsgewijs naar industriële apparatuur.

Hoe verhouden de theorievakken zich t.o.v. de praktijk?
De opleiding textielontwerp is, net als alle afstudeerrichtingen uit de beeldende kunsten, voorzien van een uitgebreid theoretisch lespakket waarbij kunst en vormgeving worden benaderd vanuit uiteenlopende invalshoeken: Kunstfilosofie, kunstgeschiedenis, literatuur (kunstenaarsteksten & schrijven), psychologie van de waarneming, antropologie, semiotiek… Daarnaast worden de praktijkateliers ook ondersteund door enkele textiel-specifieke theorie- vakken zoals: textieltechnologie, kunst & design, textielgeschiedenis. Deze theoretische bagage stelt jou in staat om je eigen werk te situeren in de huidige culturele context en je persoonlijke artistieke visie ook vanuit een theoretisch kader te onderbouwen.

Waarin verschilt de bachelor van de master? Wat is de meerwaarde van de masteropleiding?
De master bouwt verder op de verworven competenties van de bacheloropleiding, en geeft je de mogelijkheid om binnen de context van de academie je identiteit als ontwerper uit te bouwen.

Hoe ziet het atelier eruit?
Het textielatelier bevindt zich op de campus Bijloke en bestaat uit 2 verdiepingen die zijn onderverdeeld in verschillende zones: algemeen atelier, borduuratelier, zeefdrukatelier, verfatelier, breiatelier, weefatelier, masteratelier & computer/print/scan-zone

Is het atelier steeds toegankelijk? Of wordt er veel thuis gewerkt?
We streven naar een open en toegankelijk atelier dat de studenten ondersteunt in het experimenteren rond technieken en het tot stand brengen van hun ontwerpen. De ateliers zijn ook toegankelijk buiten de lesuren zodat het gespecialiseerde materiaal steeds ter beschikking staat.

Is het een vrije opleiding of een toegepaste opleiding?
De afdeling textielontwerp situeert zich binnen de afstudeerrichting beeldende kunsten ende vakgroep vormgeving. Ondanks we in eerste instantie een ontwerp opleiding zijn balanceert ze op de grens tussen kunst en vormgeving. We bekijken textiel als een toepasbaar medium, waarbij sterke technische vaardigheden essentieel zijn maar moedigen een vrije en autonome werkmethodiek aan. Cross-overs en samenwerkingen met andere ontwerp- of kunstdisciplines (binnen of buiten de school) worden aangemoedigd en zijn geïntegreerd in ons curriculum.

Wat is het verschil met mode?
Textielontwerp focust zich op de ontwikkeling van materialen en het proces waarin ze tot stand komen. De materialen kunnen ingezet worden in een breed toepassingsgebied. Rond het lichaam, in de ruimte, architectuur, interieur, meubels, scenografie, installatie…Modeontwerp gebruikt textiel, naast andere materialen, voor het ontwikkelen van silhouettendoor middel van drapage , moulage en patroontekenen. Het toepassingsgebied focust zich zo op het lichaam.

Wat is het verschil met textieltechnologie?
Beide richtingen beogen het ontwikkelen van textiel. Verschil ligt in de aanpak van dit ontwik- kelingsproces. Waar textieltechnologie eerder nadruk legt op het ontwikkelen en optimaliseren van textiel binnen de technische mogelijkheden van de huidige industrie, legt textielontwerp de focus op het ontwikkelen van een persoonlijke en autonome ontwerpmethodiek, gebaseerd op experiment en vernieuwing. Hiervoor zoeken we zowel de grenzen op van de industriële productiemethodes als van de handvaardige technieken.

Is er een toelatingsproef? Wat wordt er daarrond verwacht?
Om te kunnen starten aan de opleiding moet je eerst slagen voor een toelatingsproef.De toelatingsproef is een moment waarop je kennis maakt met de richting en jouw verwacht- ingen kan toetsen aan het leerpakket dat de opleiding aanbiedt. De proef heeft als bedoeling om samen met jou te zoeken naar wat voor jou een juiste studiekeuze is en of onze opleiding voor jou inderdaad een goede en boeiende plek is om je als vormgever te ontplooien.
Tijdens deze proef wordt gepeild naar interessepunten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en zin voor humor. De proef bestaat uit een voorbereidend dossier, artistieke proef, theoretische test, en een motivatiegesprek.

Moet je al een achtergrond hebben in een kunstrichting?
Een achtergrond in een artistieke studierichting is een voordeel maar zeker niet noodzakelijk. Aan de hand van je portfolio en de opdrachten van de proef kan je aantonen waar jouw interesses liggen en welke ervaring je al hebt opgedaan.

Wat zijn de professionele mogelijkheden na de richting?
Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen het werkveld van de textielontwerper voortdurend. Alumni vinden hun weg als printontwerper, ontwerper van textiel in de industriële en culturele sector, breigoed ontwerper in de modesector, trend forecasting zowel op zelfstandige basis als in dienstverband.

Is er een grote job-zekerheid?
Mits de juiste instelling, werkattitude, motivatie en toewijding komt het merendeel van de afgestudeerden in een goede werkomgeving terecht.

Docenten

Siegrid Demyttenaere
Nele D’herde
Kurt Gabriel
Els Huygelen
Henri Jacobs

Anita Kars
Cenk Kivrikoglu
Sophie Schreinemacher
Katrien Soeffers

Diane Steverlynck
Laure Van Brempt
Clara Vankerschaver
Esther Van Schuylenbergh

Nieuwsbrief ontvangen?