INFO OVER DE OPLEIDING
OPLEIDING IN BEELD
performance > Info ▾
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor vrije kunsten
Oriënteringsproef master vrije kunsten
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

performance

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > performance

Performance is een traject binnen de bachelor beeldende kunsten, afstudeerrichting vrije kunsten. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

We performen overal en constant: bij het aannemen van een identiteit, wanneer we in de publieke ruimte of voor een camera spreken, maar ook in ons persoonlijke leven performen we de rol van lief, buur of familielid. Zelfs een politieke manifestatie is een performatief gebaar. Performance geeft nieuwe manieren om naar de werkelijkheid te kijken, naar patronen die vanzelfsprekend of verborgen zijn. Onze hedendaagse samenleving schreeuwt om een transformatie van de relaties die we aangaan met alles wat ons omgeeft. Een performatief gebaar, een geste of een woord kan iets in beweging zetten. Performance is a way of doing things and it’s something that can be done. It can do and undo the world(s) we live in. Performance is ook een kunstvorm die een veelheid aan achtergronden en geschiedenissen samenbrengt. Met elke nieuwe stem wordt het verhaal van performance herschreven.

Het traject performance in de bachelor beeldende kunsten – vrije kunsten leid je binnen in deze wonderlijke veelzijdigheid. Je onderzoekt er wat voor jou urgent is; een object, een levensvorm, een persoonlijk of maatschappelijk thema. Je leert je eigen voorwaarden te scheppen maar je leert ook attent te zijn voor wat er leeft in een bepaalde omgeving. Door aandacht te schenken aan je lichaam en je aanwezigheid ontwikkel je tevens een bewustzijn van de aanwezigheid van anderen. Je wordt uitgedaagd om persoonlijke fascinaties en een eigen beeldtaal te verbinden aan wat leeft in deze maatschappij.

Bij performance is de relatie tot anderen belangrijk: studenten, docenten, mensen op de campus en ver daarbuiten, mensen die je inspireren en voor wie je iets wilt betekenen. Deze mensen zijn niet alleen een potentieel publiek, maar ook een potentieel onderdeel van een creatie. Daarnaast ga je ook een relatie aan met materialen, ruimtes, de natuurlijke omgeving, zichtbare of onzichtbare elementen.

Atelierdocenten putten uit een brede waaier praktijken. In het hoofdatelier werk je soms autonoom, soms neem je deel aan democratische groepsprocessen, of soms stap je mee in projecten van anderen. We doen aan onderzoek, creatie, experiment, kritische reflectie, feedback, subjectieve kennisontwikkeling, etc. Daarnaast krijg je praktijklessen in beweging, tekenen, stem, video en foto.

Mensen kiezen voor dit traject omwille van een interesse in de intersecties tussen verschillende disciplines, tussen theorie en praktijk, kunst en samenleving. We verwelkomen studenten van alle achtergronden en allerlei pluimage. We zoeken samen naar wat performance voor jou en voor ons kan betekenen. Telkens opnieuw vinden we het uit, zodat het op dat specifieke moment en op die plaats relevant wordt.

We perform it together.

FAQ

Wat moet ik me inbeelden bij de specifieke performance vakken?
Als student performance krijg je praktijk lessen in beweging, tekenen, stem, video en foto en mag je vanaf de tweede bachelor vakken kiezen uit een resem aan andere richtingen binnen de school (denk aan drama, mode, textiel, installatie, schilderen, beeldhouwen etc.). Op deze manier ontwikkel je een breed en rijk perspectief op de raakvlakken tussen performance en andere disciplines. Binnen al deze vakken maak je kennis met actuele ontwikkelingen en werkmethodes uit het werkveld en krijg je maatschappelijk relevante kennis en theorie aangereikt. Een overzicht van de opbouw van de Bachelor opleiding vind je terug in het overzicht van de studiefiches.

Waarom is de opleiding performance onderdeel van de bachelors in de beeldende kunsten / Vrije kunsten?
Vandaag wordt verschillend werk dat het lichaam centraal stelt “performance” genoemd. De achtergrond van performance kunstenaars is dan ook heel divers. Sommigen hebben een achtergrond in hedendaagse dans – denk aan Jerôme Bel, Trajal Harrell – anderen in theater, maar evengoed in muziek – denk aan John Cage of de Fluxus beweging. De Fluxus beweging was een samenkomst van mensen met verschillende kunstdisciplines als achtergrond en velen van hen waren beeldende kunstenaars. In de jaren ‘60 begon een bredere beweging onder beeldende kunstenaars waarin zij het lichaam maar ook tekst en klank inzetten binnen hun werk – denk hierbij aan Joseph Beuys, aan Yoko Ono, aan Marina Abramovi.
In die zin is het logisch dat de richting performance is ondergebracht onder de beeldende kunsten. Tegelijkertijd klampt de opleiding zich niet vast aan één bepaalde traditie. De bedoeling is echter dat de studenten verschillende disciplines leren kennen en zich hierdoor laten inspireren voor hun eigen artistiek werk. Sommige studenten werken dus meer beeldend, anderen met tekst, video, of choreografie. Allen gaan echter op een of andere manier om met live presentatie.

Is er een toelatingsproef? Wat wordt er daarrond verwacht?
Om te kunnen starten aan de opleiding moet je eerst slagen voor een toelatingsproef. De toelatingsproef is een moment waarop je kennis maakt met de richting en jouw verwachtingen kan toetsen aan het leerpakket dat de opleiding aanbiedt. De proef heeft als bedoeling om samen met jou te zoeken naar wat voor jou een juiste studiekeuze is en of onze opleiding voor jou inderdaad een goede en boeiende plek is om je als performance kunstenaar te ontplooien.
Tijdens deze proef wordt gepeild naar interessepunten, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in maakprocessen. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, nieuwsgierigheid, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst, openheid naar je collega’s toe, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en zin voor humor. De proef bestaat uit een voor- bereidend dossier, een theoretische test, een artistieke proef, en een motivatiegesprek.

Moet je al een achtergrond hebben in een kunstrichting?
Een achtergrond in een artistieke studierichting kan een voordeel zijn, maar is zeker niet noodzakelijk. Aan de hand van je portfolio en de opdrachten van de proef kan je aantonen waar jouw interesses liggen en welke (andere) ervaringen je al hebt opgedaan.

Wat zijn de professionele mogelijkheden na de richting?
Deze opleiding bestaat nu voor het derde jaar en heeft hierdoor nog geen Alumni. Dit jaar studeren de eerste bachelors af. Het traject performance werkt samen met enkele spelers in het professionele veld en bouwt gestaag een professioneel netwerk rond zich op. Omwille van het transdisciplinaire karakter van performance zijn de raakvlakken met het kunstenveld breed. Performance studenten kunnen terecht bij musea, galerijen, theaters, kunstencentra, plaatsen met een social-artistieke werking, of andere creatieve plekken. De studenten worden in deze opleiding gestimuleerd in het ontwikkelen van een performance praktijk, in het zelfstandig opzetten en realiseren van projecten, maar evengoed in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor samenwerking. Met die vaardigheden kunnen studenten dus evengoed buiten het kunstenveld aan de slag.

Is er een grote jobzekerheid?
De kunstensector is een kleine sector, die structureel ondergefinancieerd is. Dat maakt dat niet iedereen op dezelfde manier aan de slag kan in die sector. Wel denken we onze studenten zo goed als mogelijk voor te bereiden op de wendbaarheid die het vraagt om als kunstenaar in deze wereld aan de slag te gaan.

Docenten

Shila Anaraki
Feiko Beckers
Chokri Ben Chikha
Hans Bryssinck
Honoré d’O

 

 

 

 

Karel De Cock
Tom Engels
Femke Gyselinck
Heike Langsdorf

 

Anna Luyten
Alexandra Reynolds
David Weber-Krebs
Adva Zakai

Nieuwsbrief ontvangen?