INFO OVER DE OPLEIDING
OPLEIDING IN BEELD
schilderkunst > Info ▾
BEZOEK ONS
Start academiejaar op 27.09

De lessen starten voor alle studenten op maandag 27 september. Bekijk je lessenrooster in Asimut

Schrijf je in

Je kan je online inschrijven voor een professionele bachelor of je inschrijving afwerken na het slagen van een toelatingsproef. Je vindt alle info hier.
Voor digital design and development / devine kan je inschrijven via webreg.howest.be

Kies je masterseminaries
DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor vrije kunsten
Oriënteringsproef master vrije kunsten
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

schilderkunst

Bachelor en master beeldende kunsten > vrije kunsten > schilderkunst

Schilderkunst is een traject in de bachelor beeldende kunsten, afstudeerrichting vrije kunsten. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

Door haar rijke geschiedenis en haar haast archetypische beeldtaal eist de schilderkunst een sleutelplek op binnen de vrije kunsten. De openheid en verbondenheid tussen de vijf trajecten van de vrije kunsten staat garant voor een voortdurende wederzijdse interesse en bevraging. Met name voor de schilders is dit cruciaal. Schilderkunst is niet enkel een discipline met een grote traditie. We dichten haar ook een actuele urgentie toe en geven haar een plaats binnen het veld van de hedendaagse, beeldende kunsten. De specificiteit van de discipline staat daarbij centraal.

In het traject schilderkunst wordt het aanleren van technieken ingebed in een betrokken en kritische omgang met de eigen beeldtaal en traditie. Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar de technologie van het schilderen, maar de student gaat op zoek naar meer dan alleen maar schilderkundige oplossingen. Hij moet zich doorheen het traject ook bewust worden van de plaats van de schilderkunst in de kunstgeschiedenis en in de artistieke praktijk van vandaag.

Regelmatige toonmomenten geven de studenten de gelegenheid hun werk te presenteren en na te denken over de manier waarop hun werk publiek gemaakt kan worden. Deze momenten worden goed voorbereid en besproken door studenten en docenten en zijn een grote hulp bij de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid.

Van bij de start wordt elke student aangemoedigd zijn eigen weg te zoeken en dit door de ontwikkeling van een eigen beeldtaal in dialoog met voorbeelden uit het verre en het recente verleden. Dit gebeurt in de eerste bachelorjaren door waarnemingsoefeningen en het werken naar klassieke en moderne meesters in het MSK Gent.

Het traject schilderkunst verwacht van de student dat die een eigen kritische manier van denken ontwikkelt omdat dit cruciaal is voor het uitbouwen van een duurzame zelfstandige praktijk.

Willen weten wat schilderkunst kan zijn en hoe de zaken in elkaar zitten, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken; dat is het opzet van de opleiding schilderkunst. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en een lucide, intelligente houding. De studenten kunnen hierbij rekenen op een uitzonderlijke ploeg gemotiveerde docenten, die zelf als kunstenaar actief zijn.

Docenten

Paul Casaer
Raphaël Dua
Hadassah Emmerich

 

Vincent Geyskens
Pieter Mathysen
Carlo Mistiaen

Nieuwsbrief ontvangen?