tekenkunst > Info ▾
OPLEIDING IN BEELD
INFO OVER DE OPLEIDING
Toelatings- en oriënteringsproeven
Bachelor toelatingsproef
Master oriënteringsproef
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

tekenkunst

Tekenen is lang een onontbeerlijk instrument geweest voor ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars. Niet alleen voor de studie en de voorstelling van de waarneming, maar ook als reflectie van een mentaal proces; een visuele neerslag van de verbeelding. Tot ver in de twintigste eeuw vervulde de tekening een eerder dienende rol binnen de Westerse kunst. Schilderen beeldhouwkunst bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag beschouwen steeds meer kunstenaars tekenkunst als autonome expressievorm en speelt het tekenen een prominentere rol. Aan deze discipline wijden we een afzonderlijk traject binnen de vrije kunsten.

Binnen het traject tekenkunst staat het beeldend onderzoek en het experiment centraal. Vertrekkend van een aantal open opdrachten zoekt de student naar beeldende mogelijkheden en technieken die best passen bij zijn persoonlijkheid en interesses. Naast technische vaardigheden en beeldend onderzoek worden de werken zowel individueel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. Op die manier leert men zichzelf te definiëren, leert men om te gaan met kritiek en leert men zich te positioneren in een artistieke omgeving. De docenten begeleiden dit proces, elk vanuit hun specifieke artistieke praktijk.

De eerste bachelor start met kortere opdrachten, vertrekkend vanuit de visuele waarneming. Studenten onderzoeken verschillende formaten, materialen en technieken en zoeken naar een persoonlijke invalshoek. Tekenen naar levend model, objecten, stillevens, ruimte, licht en zelfportret zijn de voornaamste uitgangspunten. In het tweede semester wordt er via een thema een grote opdracht aangevat en de opgedane vaardigheden verder uitgediept.

In de tweede bachelor komt de diversiteit van het tekenen nog meer aan bod. Het resultaat is een eigenzinnig dossier en omvangrijk tekenwerk dat als één groot zelfportret functioneert. In het tweede semester ligt de nadruk op de context van een locatie, een site-specific kunstwerk dat een andere drager heeft dan papier bv. een plafond., vloer- of muurtekening, tekening op een object, projectie, film, enzovoort. De student zoekt naar experimentele vormen van tekenen.

In de derde bachelor onderzoekt men zelfgekozen thema’s en werkt men aan een bachelorproject. Tussentijdse presentaties, toonmomenten, projecten – zowel binnen als buiten de school – en deelnames aan wedstrijden geven de student de mogelijkheid om eigen werk te presenteren en een relatie aan te gaan met een publiek. Het maken van een portfolio op basis van eigen beeldend werk, atelierbezoeken bij kunstenaars en excursies naar binnen- en buitenland zijn vaste onderdelen van het curriculum.

Nieuwsbrief ontvangen?