agenda & nieuws

25.09.14—17:00    Academische zitting tot uitreiking van de Magister Artium Gandensis aan Salome Kammer Miry Concertzaal event

Sinds 2010 reikt de HoGent een prijs in de kunsten uit onder de naam Magister Artium Gandensis. De prijs wordt toegekend aan kunstenaars die op internationaal vlak excelleren en maatgevend zijn in hun discipline; die getuigen van een artistieke benadering dewelke verwant is aan de visie op onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten van de School of Arts van de HoGent; die inspirerend zijn, zowel in leven als werk, voor de studenten en personeelsleden van de School of Arts van de Hogeschool Gent ; en die kunnen bijdragen aan een positieve uitstraling van deze School of Arts. De prijs werd in het verleden al toegekend Gilbert and George en aan John Zorn. Op voordracht vanuit de School of Arts besliste het bestuurscollege om de prijs voor 2014 uit te reiken aan Salome Kammer.

Salome Kammer (°1959) is zowel film- en theateractrice, celliste, stemperformer als klassieke zangeres, en excelleert in deze domeinen op internationaal niveau, zoals uit haar curriculum blijkt. De kwaliteit van haar gespecialiseerd werk binnen de actuele muziek, gekoppeld aan een interdisciplinaire en experimentele openheid, staan model voor een benadering van de kunsten die vanuit het pedagogisch model van de School of Arts als waardevol wordt gezien. Haar expertise in hedendaagse klassieke muziek spoort met een klemtoon die in de muziekopleiding van de School of Arts wordt gelegd. Door haar charisma, artistieke openheid en grondige inzet op de hoogste kwaliteit, verpersoonlijkt Salome Kammer een kunstenaarschap dat voor studenten van de School of Arts als inspirerend en richtinggevend kan gelden.

In het kader van deze Magister-uitreiking zal Salome Kammer een masterclass verzorgen in het Koninklijk Conservatorium, en werd zij gevraagd om het openingsconcert van de School of Arts voor het academiejaar 2014-15 te zingen.

Programma van de Academische Zitting

  • Introductie door Annelies van Hijfte en Getacine Pegorim met Nacht, Die nachtigall, Traumgekrönt, Liebesode, Sommertage uit ‘Sieben frühe Lieder’ van Alban Berg
  • Verwelkoming door Wim De Temmerman, decaan
  • Laudatio door Daan Vandewalle met ‘Sechs kleine Klavierstücke’ opus 19 van Arnold Schönberg
  • Uitreiking Magister Artium Gandensis 2014 door de voorzitter en de algemeen directeur van de Hogeschool Gent
  • Afsluiting door Judith Ermert met deel 3 ‘langsam’ uit de sonate voor cello solo van Paul Hindemith
  • Biezekapelstraat, 9000 Gent, gratis