agenda

afgelopen evenementen

agenda & nieuws

30.11.20—19:00    Livestream: Trio Aries — Schubert & Schönberg ONLINE concert

Als winnaar van Klara’s kamermuziekwedstrijd Supernova 2020 treedt Trio Aries aan met een stevige adelbrief in de hand. Die moeten ze dan maar even aan de kant leggen, want met Schuberts tweede pianotrio en Schönbergs Verklärte Nacht op het programma heb je maar beter de handen vrij. De componisten schreven de stukken – beide met monumentale proporties – in hun twintiger jaren. Het kan echter verkeren. Het trio staat min of meer te boek als Schuberts zwanenzang, het programmatische Verklärte Nacht daarentegen is een van Schönbergs jeugdwerken. De man, die de geschiedenis in zou gaan als ‘meneer atonaal’, voert in deze nachtmuziek zijn Harmonielehre nog vlug even tot een lyrisch hoogtepunt, vooraleer er afscheid van te nemen. Een recente pennenvrucht uit de compositieklas van het Gentse Conservatorium ten slotte houdt de twee Oostenrijkse reuzen uiteen.

Klara 2020 Supernova chamber music competition, Trio Aries make their entrance with a venerable letter of nobility in their hands. They can best set that aside, because with Schubert’s second piano trio and Schoenberg’s ‘Verklärte Nacht’ on the programme, it is best to have one’s hands free. The two composers wrote the works ‒ both with monumental proportions ‒ in
their twenties. However, things can change. The trio is more or less known as Schubert’s swan song, while the programmatic ‘Verklärte Nacht’ is considered a work of Schoenberg’s youth. In this Nachtmuzik, the man who would go down in history as ‘Mister Atonal’ quickly takes the harmonies to a lyrical climax, before saying goodbye to them. Finally, a recent fruit of the pen from the composition class of the Ghent Conservatory keeps the two Austrian giants apart.

Wouter Valvekens piano
Alice Van Leuven viool
Paul Heyman cello

F. Schubert (1797-1828)
– Pianotrio nr.2 Op. 100componist KASK & Conservatorium
– Creatie
A. Schönberg (1874-1951)
– Verklärte Nacht, Op. 4 (arr. Steuermann)