agenda & nieuws

HOGENT wordt met KASK & Conservatorium partner van New European Bauhaus

KASK & Conservatorium is als partner geselecteerd van ‘New European Bauhaus’. Met dat initiatief wil de Europese Commissie initiatieven stimuleren en ondersteunen die bijdragen tot een duurzame, esthetische en inclusieve inrichting van de leefruimte in de Unie.

New European Bauhaus wordt een creatieve en inter­disciplinaire beweging en een platform voor experimenten en voor samenwerking tussen denkers en doeners die de samenleving van de toekomst mee vorm willen geven. Het initiatief slaat een brug tussen de wereld van wetenschap en technologie en die van kunst en cultuur en zet sterk in op cocreatie.

Co-creatie

Zo wil Bauhaus het gesprek tussen burgers, experts, bedrijven en instellingen op gang brengen over een betaalbare en toegankelijke woonomgeving voor de toekomst. Het wil ontwerpers, architecten, ingenieurs, wetenschappers, studenten en creatieve mensen uit allerlei disciplines mobiliseren om met nieuwe ideeën te formuleren voor duurzaam wonen in Europa en daarbuiten.

Een betere levens­kwaliteit voor iedereen vormt daarbij een centraal aandachtspunt: meer eenvoud, functionaliteit en circulariteit van materialen en toch een comfortabel en aangenaam dagelijks leven realiseren. Sterke voorstellen in die context kunnen dan op financiële ondersteuning rekenen. De Europese Commissie trekt het komende jaar 85 miljoen euro uit voor Bauhaus-projecten.

De thematiek en het werkkader van New European Bauhaus heeft veel raakvlakken met het onderzoeks­centrum Futures through Design. Dat vertrekt voor zijn projecten immers ook vanuit co-creativiteit. In een interview op deze website situeerde Eveline Seghers, onderzoeks­coördinator van Futures Through Design, het zo: “We willen bottom-up veel visies, perspectieven en instanties betrekken want je kan elk probleem of onderzoeksthema vanuit zeer verschillende invalshoeken benaderen. Er is niet één oplossing of één toekomst. Daarom spreken we in onze naam over ‘futures’.”

Dat het onderzoeks­centrum eerder dit jaar inging op de oproep van New European Bauhaus om ‘partnership applications’ in te dienen, hoeft dan ook niet te verbazen. Maar het is niet als enige HOGENT-entiteit betrokken: ook het onderzoekscentrum eCO-CITY en verschillende vakgroepen binnen KASK & Conservatorium participeren in het partnerschap.

Proeftuin

HOGENT werd geselecteerd uit de meer dan 800 kandidaten als 1 van de 270 partners. “Als officiële Bauhaus­partner kunnen we mee de richting van het initiatief beïnvloeden”, situeert Eveline Seghers het belang ervan.

Karolien Steen, coördinator valorisatie en externe financiering binnen de directie Onderzoek, voegt toe: “Als partner kan je bijvoorbeeld de calls die gelanceerd zullen worden, mee inhoudelijk vorm geven. Daarnaast wordt van ons ook verwacht dat we mee communiceren over het initiatief en het dichter bij de mensen brengen.”

Ze wijst er nog op dat New European Bauhaus eigenlijk als een soort proeftuin beschouwd moet worden: “Meer dan een project, is New European Bauhaus een proces. En de partners geven dat mee vorm. Bauhaus legt de nadruk op co-creatie en past dat principe dus ook op zichzelf toe. Weliswaar zijn er duidelijke doelstellingen en criteria, maar het gaat niet om een strak afgelijnd kader. Het is veeleer opgevat als een beweging die organisch moet groeien. Dat we daar met HOGENT mee de richting van kunnen bepalen, is toch wel een eer”, besluit Karolien Steen.

agenda & nieuws

HOGENT wordt met KASK & Conservatorium partner van New European Bauhaus

KASK & Conservatorium is als partner geselecteerd van ‘New European Bauhaus’. Met dat initiatief wil de Europese Commissie initiatieven stimuleren en ondersteunen die bijdragen tot een duurzame, esthetische en inclusieve inrichting van de leefruimte in de Unie.

New European Bauhaus wordt een creatieve en inter­disciplinaire beweging en een platform voor experimenten en voor samenwerking tussen denkers en doeners die de samenleving van de toekomst mee vorm willen geven. Het initiatief slaat een brug tussen de wereld van wetenschap en technologie en die van kunst en cultuur en zet sterk in op cocreatie.

Co-creatie

Zo wil Bauhaus het gesprek tussen burgers, experts, bedrijven en instellingen op gang brengen over een betaalbare en toegankelijke woonomgeving voor de toekomst. Het wil ontwerpers, architecten, ingenieurs, wetenschappers, studenten en creatieve mensen uit allerlei disciplines mobiliseren om met nieuwe ideeën te formuleren voor duurzaam wonen in Europa en daarbuiten.

Een betere levens­kwaliteit voor iedereen vormt daarbij een centraal aandachtspunt: meer eenvoud, functionaliteit en circulariteit van materialen en toch een comfortabel en aangenaam dagelijks leven realiseren. Sterke voorstellen in die context kunnen dan op financiële ondersteuning rekenen. De Europese Commissie trekt het komende jaar 85 miljoen euro uit voor Bauhaus-projecten.

De thematiek en het werkkader van New European Bauhaus heeft veel raakvlakken met het onderzoeks­centrum Futures through Design. Dat vertrekt voor zijn projecten immers ook vanuit co-creativiteit. In een interview op deze website situeerde Eveline Seghers, onderzoeks­coördinator van Futures Through Design, het zo: “We willen bottom-up veel visies, perspectieven en instanties betrekken want je kan elk probleem of onderzoeksthema vanuit zeer verschillende invalshoeken benaderen. Er is niet één oplossing of één toekomst. Daarom spreken we in onze naam over ‘futures’.”

Dat het onderzoeks­centrum eerder dit jaar inging op de oproep van New European Bauhaus om ‘partnership applications’ in te dienen, hoeft dan ook niet te verbazen. Maar het is niet als enige HOGENT-entiteit betrokken: ook het onderzoekscentrum eCO-CITY en verschillende vakgroepen binnen KASK & Conservatorium participeren in het partnerschap.

Proeftuin

HOGENT werd geselecteerd uit de meer dan 800 kandidaten als 1 van de 270 partners. “Als officiële Bauhaus­partner kunnen we mee de richting van het initiatief beïnvloeden”, situeert Eveline Seghers het belang ervan.

Karolien Steen, coördinator valorisatie en externe financiering binnen de directie Onderzoek, voegt toe: “Als partner kan je bijvoorbeeld de calls die gelanceerd zullen worden, mee inhoudelijk vorm geven. Daarnaast wordt van ons ook verwacht dat we mee communiceren over het initiatief en het dichter bij de mensen brengen.”

Ze wijst er nog op dat New European Bauhaus eigenlijk als een soort proeftuin beschouwd moet worden: “Meer dan een project, is New European Bauhaus een proces. En de partners geven dat mee vorm. Bauhaus legt de nadruk op co-creatie en past dat principe dus ook op zichzelf toe. Weliswaar zijn er duidelijke doelstellingen en criteria, maar het gaat niet om een strak afgelijnd kader. Het is veeleer opgevat als een beweging die organisch moet groeien. Dat we daar met HOGENT mee de richting van kunnen bepalen, is toch wel een eer”, besluit Karolien Steen.