agenda & nieuws

Nog steeds mondmaskers op de campus

Om de meest kwetsbare studenten en collega's te beschermen, blijft het dragen van een mondmasker bij verplaatsingen in gebouwen ook na 1 oktober verplicht. In de resto's hoeft een mondmasker niet meer. We volgen de evolutie van nabij op en sturen zodra mogelijk de regels omtrent de mondmaskerplicht bij. Zelfs zonder verplichting is het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen nog altijd aan te raden.

Nu het dragen van een mondmasker algemeen sterk is afgebouwd, is het niet overbodig om het belang van handhygiëne, dat wat op de achtergrond is geraakt, opnieuw in de aandacht te plaatsen. Blijf zelf de handen geregeld ontsmetten en wees er ook alert voor dat de studenten zich op dat vlak niet nonchalant gedragen. 

De preventiedienst wijst er daarnaast op dat in de huidige omstandigheden zelftests zeer nuttig kunnen zijn en ze te gebruiken wanneer je symptomen vertoont die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Want hoewel ze niet 100 procent betrouwbaar zijn, geven ze toch een zeer goede indicatie. 

We willen je tevens vragen om op de campus aandacht te hebben voor de lokaalfiches die aan diverse lokalen hangen en aangeven waar je rekening mee dient te houden in het lokaal. We vragen om tijdens het lesgeven de ramen steeds te openen en de ventilatiepauzes te respecteren, om zo de luchtkwaliteit optimaal te houden. Draag een mondmasker in die lokalen waar dit aangegeven staat. Heel wat lokalen werden intussen uitgerust met een CO2-meter. Docenten hebben de nodige instructies ontvangen hoe hiermee om te gaan en desgevallend een ventilatiepauze in te lassen. Bij een waarde van 900ppm dient er sterke aandacht te zijn voor een goede verluchting van het lokaal (ramen en deuren openen). Bij een waarde van 1200 ppm dient het lokaal verlaten te worden voor een ventilatiepauze.

Voor onze gangbare maatregelen alsook wat te doen bij een besmetting kan je hier alles nog eens nalezen.

agenda & nieuws

Nog steeds mondmaskers op de campus

Om de meest kwetsbare studenten en collega's te beschermen, blijft het dragen van een mondmasker bij verplaatsingen in gebouwen ook na 1 oktober verplicht. In de resto's hoeft een mondmasker niet meer. We volgen de evolutie van nabij op en sturen zodra mogelijk de regels omtrent de mondmaskerplicht bij. Zelfs zonder verplichting is het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen nog altijd aan te raden.

Nu het dragen van een mondmasker algemeen sterk is afgebouwd, is het niet overbodig om het belang van handhygiëne, dat wat op de achtergrond is geraakt, opnieuw in de aandacht te plaatsen. Blijf zelf de handen geregeld ontsmetten en wees er ook alert voor dat de studenten zich op dat vlak niet nonchalant gedragen. 

De preventiedienst wijst er daarnaast op dat in de huidige omstandigheden zelftests zeer nuttig kunnen zijn en ze te gebruiken wanneer je symptomen vertoont die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Want hoewel ze niet 100 procent betrouwbaar zijn, geven ze toch een zeer goede indicatie. 

We willen je tevens vragen om op de campus aandacht te hebben voor de lokaalfiches die aan diverse lokalen hangen en aangeven waar je rekening mee dient te houden in het lokaal. We vragen om tijdens het lesgeven de ramen steeds te openen en de ventilatiepauzes te respecteren, om zo de luchtkwaliteit optimaal te houden. Draag een mondmasker in die lokalen waar dit aangegeven staat. Heel wat lokalen werden intussen uitgerust met een CO2-meter. Docenten hebben de nodige instructies ontvangen hoe hiermee om te gaan en desgevallend een ventilatiepauze in te lassen. Bij een waarde van 900ppm dient er sterke aandacht te zijn voor een goede verluchting van het lokaal (ramen en deuren openen). Bij een waarde van 1200 ppm dient het lokaal verlaten te worden voor een ventilatiepauze.

Voor onze gangbare maatregelen alsook wat te doen bij een besmetting kan je hier alles nog eens nalezen.

nieuws

archief