agenda & nieuws

Onderzoeker Sara De Bondt over ‘Curating as Artistic Research’ in JAR

Off the Grid, Design Museum Gent, 2019–20, photo: Michael Delausnay

Onderzoeker en docent Sara De Bondt publiceerde een artikel over 'Curating as Artistic Research' in het Journal for Artistic Research (JAR). Het artikel gaat over De Bondts praktijkgerichte doctoraatsonderzoek The Invisible Other: Grafisch ontwerp en hedendaagse kunst aan het KASK & Conservatorium. Onderdeel daarvan was een tentoonstelling die ze in 2019 organiseerde in Design Museum Gent onder de titel Off The Grid. De tentoonstelling en de daaropvolgende lezingenreeks (2019-2020) en publicatie (2022) stelden haar in staat haar eigen onderzoeksgebied te definiëren, namelijk het onderzoek naar grafisch ontwerp uit een specifiek land en een specifieke periode. Het proces riep ook bredere vragen op over naamgeving, auteurschap en canonvorming, die op hun beurt haar praktijk als ontwerper en docent hebben verrijkt. Het curatorschap werd zo een methodologie die haar in staat stelde de twee kanten — historisch onderzoek en persoonlijke grafische ontwerppraktijk — samen te brengen. In dit artikel bespreekt ze haar engagement met grafisch ontwerp via het curatorschap, en hoe dit laatste kan worden ingezet voor praktijkgericht grafisch ontwerponderzoek in en buiten tentoonstellingsruimten.

Lees het volledige artikel hier (Engels).

Bron: JAR

agenda & nieuws

Onderzoeker Sara De Bondt over ‘Curating as Artistic Research’ in JAR

Off the Grid, Design Museum Gent, 2019–20, photo: Michael Delausnay

Onderzoeker en docent Sara De Bondt publiceerde een artikel over 'Curating as Artistic Research' in het Journal for Artistic Research (JAR). Het artikel gaat over De Bondts praktijkgerichte doctoraatsonderzoek The Invisible Other: Grafisch ontwerp en hedendaagse kunst aan het KASK & Conservatorium. Onderdeel daarvan was een tentoonstelling die ze in 2019 organiseerde in Design Museum Gent onder de titel Off The Grid. De tentoonstelling en de daaropvolgende lezingenreeks (2019-2020) en publicatie (2022) stelden haar in staat haar eigen onderzoeksgebied te definiëren, namelijk het onderzoek naar grafisch ontwerp uit een specifiek land en een specifieke periode. Het proces riep ook bredere vragen op over naamgeving, auteurschap en canonvorming, die op hun beurt haar praktijk als ontwerper en docent hebben verrijkt. Het curatorschap werd zo een methodologie die haar in staat stelde de twee kanten — historisch onderzoek en persoonlijke grafische ontwerppraktijk — samen te brengen. In dit artikel bespreekt ze haar engagement met grafisch ontwerp via het curatorschap, en hoe dit laatste kan worden ingezet voor praktijkgericht grafisch ontwerponderzoek in en buiten tentoonstellingsruimten.

Lees het volledige artikel hier (Engels).

Bron: JAR