agenda & nieuws

Onderzoekseenheid SPATIE is partner in Interreg Europe project Innocastle

Als één van vijf internationale partners ontwikkelt SPATIE, de onderzoekseenheid landschapsarchitectuur van KASK & Conservatorium - HOGENT, de algemene onderzoeksmethodiek voor het Interreg Europe project ‘Innocastle’. Daarnaast is SPATIE in nauwe samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de provincie West-Vlaanderen ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project binnen de West-Vlaamse regio ‘Bulskampveld’.

Wegens hun erfgoedwaarde, cross-sectorale identiteit en landschappelijke verankering hebben kastelen en landgoederen de potentie om een lokale katalysator te zijn voor regionale ontwikkeling en innovatie. Vandaag staan echter vele van deze domeinen onder druk. Specifiek bij de Vlaamse kastelen en landgoederen treedt er grote versnippering op en beperkt het sectoraal denken hen in hun mogelijkheden. Door het stimuleren van een geïntegreerd en duurzaam beleid inzake herontwikkeling van dit erfgoed wil ‘Innocastle’ hier verandering in brengen.

De projectpartners zijn Provincie Gelderland (Nederland), The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty (Verenigd Koninkrijk), National institute for Heritage (Roemenië), Regional Government of Extremadura (Spanje).

agenda & nieuws

Onderzoekseenheid SPATIE is partner in Interreg Europe project Innocastle

Als één van vijf internationale partners ontwikkelt SPATIE, de onderzoekseenheid landschapsarchitectuur van KASK & Conservatorium - HOGENT, de algemene onderzoeksmethodiek voor het Interreg Europe project ‘Innocastle’. Daarnaast is SPATIE in nauwe samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de provincie West-Vlaanderen ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project binnen de West-Vlaamse regio ‘Bulskampveld’.

Wegens hun erfgoedwaarde, cross-sectorale identiteit en landschappelijke verankering hebben kastelen en landgoederen de potentie om een lokale katalysator te zijn voor regionale ontwikkeling en innovatie. Vandaag staan echter vele van deze domeinen onder druk. Specifiek bij de Vlaamse kastelen en landgoederen treedt er grote versnippering op en beperkt het sectoraal denken hen in hun mogelijkheden. Door het stimuleren van een geïntegreerd en duurzaam beleid inzake herontwikkeling van dit erfgoed wil ‘Innocastle’ hier verandering in brengen.

De projectpartners zijn Provincie Gelderland (Nederland), The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty (Verenigd Koninkrijk), National institute for Heritage (Roemenië), Regional Government of Extremadura (Spanje).