agenda & nieuws

Prijzen afgestudeerden 2023

EXTERNE PRIJZEN

Prijzen academische bachelors

 

Prijs Flanders DC/UA
Uitgereikt aan de Masterstudent die zijn/haar creatieve visie weet te vertalen in een mature collectie. De prijs is een deelname aan de Fashion management cursus aan de Summerschool van het AMS.

Patricia Tuijp (mode)


Prijs Bruynseraede - De Witte
Uitreiking door Johan Bosschem

Violette Potet (autonome vormgeving)

Violette Potet minutely notes observations of daily occurances in the public space of the city in beautiful sharp little drawings, which she further develops into mildly absurd scale models. In her master project Waiting Games, Violette is occupied with the theme of waiting. The time to wait for the bus can be quite boring. But through her modest spatial models, Violette transforms these indetermined time-spaces into humoristic entertaining moments of adventure and discovery. The work of Violette Potet triggers fantasies about what our built world could look like. It renders an imaginary world tangible. Never before has waiting for the bus been this exciting.

 

Maryse De Bruyn (grafisch ontwerp)


Playright+
Contact: Sébastien Bours
Presentatie: Bestuurslid Alain Van Goethem

Elias D'Hooghe (pop)

Elias D’hooge is erin geslaagd zijn uiterst persoonlijke composities te brengen in een mooie suitevorm, die zowel een zeer beheerste als frivole manier van trio spelen naar voren bracht. Het siert hem geen voor de hand liggende muzikale keuzes te maken en er toch een zeer boeiend en transparant resultaat mee te behalen. Als student legde hij een onberispelijk parcours af en toonde altijd het nodige engagement om deel te nemen aan zowat alles wat de fijne dynamiek binnen een opleiding bepaalt. We zijn er zeker van dat Elias een actief spelend en componerend muzikant is die zichzelf verder zal blijven ontplooien en inspirerend kan werken voor een publiek, medemuzikanten en studenten!

Musia Mwankumi (drama)


Roger De Conynck Fonds
Beide studenten fotografie
Prijs: elk 500 euro en een kans op een beurs van het fonds.

Het Fonds Roger De Conynck werd in 2012 opgericht door de Koning Boudewijnstichting. Het heeft als doel jonge fotografen op te leiden om ze te helpen bij de uitbouw van hun professionele loopbaan. Roger De Conynck was een filantroop met een bijzondere voorliefde voor de fotografie en het creatieve oog van beroepsfotografen.

Giada Cicchetti

De jury benadrukte de gevoeligheid en betrokkenheid van Giada's werk. De jury benadrukte ook de originaliteit en kracht van het resultaat. De jury steunt en stimuleert de wens van de student om een documentaire aanpak te volgen, waarvan het potentieel duidelijk is in het werk van dit jaar.

Rembert Deprez

De jury prees Rembert voor de nauwkeurigheid van zijn werk, zowel wat betreft zijn onderzoek en samenwerking met wetenschappelijke instituten als zijn uitstekende fotografische resultaten. Gezien de ernst van het werk van de student en het belang van zijn onderwerp (permafrost), wilde de jury het belang van het voortzetten van dit werk benadrukken en hoopt dat deze prijs Rembert zal aanmoedigen om door te gaan.


Prijs Horlait-Dapsens
Jury: Filip Rathé (voorzitter), Marieke Rummens, Sofie De Cleene, Koi Persyn, Tamara Beheydt, Ben Benaouisse, Régis Dragonetti (secretaris)

Hoofdprijs 1 (€ 4500): Sam De Buysere

 

Hoofdprijs 2 (€ 4500): Sofie Roterman

 

INTERNE PRIJZEN


Legaten KASK (academische masters)
Jury: Filip Rathé (voorzitter), Marieke Rummens (decanaat), Sofie De Cleene (animatie, keramiek), Koi Persyn (independent curator),  Tamara Beheydt (H Art), Ben Benaouisse (kunstenaar), Régis Dragonetti (secretaris)

Legaat De Leu 1 (€ 400) Felipe Carrión

Legaat De Leu 2 (€ 400) Marthe Peters

Legaat De Leu 3 (€ 400) Charbel Alkhoury

Samengesteld legaat 1 uit o.a. Audoor, De Guis-Stockman, Preys, Borst, Pycke (€ 400): Heleen Corthouts

Samengesteld legaat 2 uit o.a. Audoor, De Guis-Stockman, Preys, Borst, Pycke (€ 400): Tibau Beirnaert 


Legaten Conservatorium

Remouchamps 1 (€ 300): Louis De Backere  (klassiek)
Accordeonist Thuriot. Een prachtig programma, smaakvol samengesteld en mooi aan elkaar geweven met het lichtplan, gebruik van de "tape", en gebruik van de ruimte. De techniciteit was van een uitzonderlijk niveau maar stond steeds ten dienste van de muziek en het verhaal dat je wil vertellen. Ook je controle over de karakters en stijlen verdient een afzonderlijk applaus. Ondanks de grote virtuositeit van de gekozen werken sta je boven de tekst en blijf je aandacht besteden aan klankkwaliteit, projectie, stuwing, en zeggingskracht

Remouchamps 2 (€ 150): Achilles De Raedt (pop)
Achilles is een virtuoos op zijn instrument. Maar belangrijker nog, hij gebruikt zijn virtuositeit met smaak. Dit doet hij bovendien steeds ten dienste van de muziek en moeiteloos genre-overschrijdend. Zijn honger naar zichzelf steeds willen verbeteren gecombineerd met zijn aangename persoonlijkheid maken van hem een muzikant met een erg mooie toekomst.

Remouchamps 3 (€ 150): Frederik Daelemans (muziekproductie)

Frederik Daelemans overtuigt in zijn masterproef met zijn band Cesar Quinn met de productie van hun 2de album “Baryon” en met een ijzersterke liveset in de Minard. Frederik toont zich als een sterke componist/producer en weet zich te omringen met straffe muzikanten waarbij de sterke persoonlijkheden bijdragen aan een unieke, bezwerende en energieke sound.Prijzen Professionele bachelors


BLIKVELD vzw
Uitreiker: Hans Druart
Prijs: Een boekenbon bij Copyright (125 euro)

Laureaat: Stef Vanbilzen (landschaps- en tuinarchitectuur)
Stef Vanbilzen doorliep tijdens zijn bachelorproef een zeer bijzonder proces. Hij startte met een zeer persoonlijke motivatie waarom hij voor de anti-tank-gracht koos als opdracht voor de bachelorproef. In deze motivatie kon hij al direct de juiste vragen benoemen waarrond gewerkt diende te worden in de komende maanden. Doorheen het proces werd er een zeer gedegen proces gevoerd die gestoffeerd werd door zowel inhoudelijk opzoekingswerk, ontwerpend onderzoek, als insteken vanuit een meer filosofische kant. Elke docent en finaal ook de juryleden hebben even verplicht moeten stilstaan bij de filosofische tekst uit het boek Natuuramnesie: hoe we vergeten zijn hoe de natuur er uitzag. Het was een moment van inhoudelijk bezinning die sterk typerend hoe Stef ook is als persoon: gedreven maar telkens vanuit een sterke bezinning. Ook kon hij de jury sterk overtuigen vanuit zijn totaalheid vn het verhaal: een sterke visie, heldere concepten tot een 3D visualisatie die finaliteit en de doorleefdheid van zijn bachelorproef onderstreepte; Alleen jammer dat het niet was gelukt om in een maand tijd er mos op te laten groeien…. Knipoog…. Maar Stef vergeet niet: dat we vaak vergeten zijn hoe de natuur er uitzag….


Prijs Bruynseraede - De Witte
Uitreiker: Caroline Poullier

Julie Enghien (interieurvormgeving)

In het kader van de bachelorproef heeft Julie Enghien, studente van Focus Concept en Ruimtelijkheid, een gedegen onderzoek uitgevoerd naar een gebouw in haar eigen woonwijk. Als bewoner van de wijk is zij goed op de hoogte van de problemen en behoeften van de buurt. Met haar ontwerp voor de oude opslagplaats heeft zij getracht een programma te ontwikkelen dat hierop inspeelt. Het ontwerpvoorstel omvat onder andere een buurtschuur, een polyvalente ruimte, een shelter voor het park en de FNO bar. Het geleverde werk getuigt van een zeer grondige analyse van zowel de behoeften van de buurt als de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw. Het ontwerp is het resultaat van een zorgvuldig rijpingsproces en resulteert in een uitnodigend, prikkelend en ruimtelijk ontwerp dat met respect voor zijn context is gerealiseerd. Het voorgestelde ontwerp biedt mogelijkheden voor een breed scala aan nieuwe activiteiten in de Bloemekenswijk te Gent. Het creëert als het ware een gastvrije omgeving die de rode loper uitrolt voor diverse gemeenschapsactiviteiten. De aandacht voor zowel de functionele als de esthetische aspecten van het ontwerp is duidelijk merkbaar en draagt bij aan de maturiteit en professionaliteit van het ingediende dossier van deze studente. Julie Enghien heeft met haar bachelorproef een overtuigend project gepresenteerd dat blijk geeft van een diepgaand begrip van de noden van de buurt en een vakkundige toepassing van ruimtelijke concepten, materialisatie en presentatie van dit dossier. Haar werk verdient dan ook erkenning voor de toewijding en het verfijnd vakmanschap dat erin is gestoken.


Legaten KASK (professionele bachelors)

Legaat De Leu 4 (€ 400) Ward van Severen (Landschaps- en tuinarchitectuur)
Ward startte zijn bachelorproef op met een zeer sterke kandidatuur. In volle overtuiging voor zijn keuze voor de anti-tank gracht in Antwerpen bracht Ward hoe hij de ATG als een uitdaging zag om bij te leren in het ontwerpen op een regionale schaal. Hij bracht een fijne combinatie tussen idealisme en gerichte acties op terrein. Reeds bij de start van de bachelorproef vertaalde Ward in een creatieve zoekend proces de drie onderzoeksvragen van de ATG: hoe omgaan met recreatie, met natuur en met erfgoed op de ATG. Deze drie beelden zijn blijven doorleven doorheen zijn proces als zowel een kapstop als een pleidooi. Een begeleidingsmoment of elk ander gesprek met Ward was steeds een boeiend open dialoog met gerichte tot meer filosofische vragen vanuit Ward, aangevuld met zijn eigen reflecties op de maatschappij, het werkveld of de ATG. Zijn bachelorproef als finale product was een sterk verhaal in zijn volledigheid van analyse, over visie tot ontwerp. Het grafisch beeldmateriaal werkte zeer overtuigend. De detailuitwerking rond oa de onthaalinfrastructuur en het verbeelden van de typerende kenmerken van deze militaire linie op een hedendaagse wijze toonde een doorkneedheid van het ontwerp. De maquette en het logboek prikkelden de jury….

Legaat Desmet (€ 400) Lennert Janssens (interieurvormgeving, focus concept en ruimtelijkheid)

agenda & nieuws

Prijzen afgestudeerden 2023

EXTERNE PRIJZEN

Prijzen academische bachelors

 

Prijs Flanders DC/UA
Uitgereikt aan de Masterstudent die zijn/haar creatieve visie weet te vertalen in een mature collectie. De prijs is een deelname aan de Fashion management cursus aan de Summerschool van het AMS.

Patricia Tuijp (mode)


Prijs Bruynseraede - De Witte
Uitreiking door Johan Bosschem

Violette Potet (autonome vormgeving)

Violette Potet minutely notes observations of daily occurances in the public space of the city in beautiful sharp little drawings, which she further develops into mildly absurd scale models. In her master project Waiting Games, Violette is occupied with the theme of waiting. The time to wait for the bus can be quite boring. But through her modest spatial models, Violette transforms these indetermined time-spaces into humoristic entertaining moments of adventure and discovery. The work of Violette Potet triggers fantasies about what our built world could look like. It renders an imaginary world tangible. Never before has waiting for the bus been this exciting.

 

Maryse De Bruyn (grafisch ontwerp)


Playright+
Contact: Sébastien Bours
Presentatie: Bestuurslid Alain Van Goethem

Elias D'Hooghe (pop)

Elias D’hooge is erin geslaagd zijn uiterst persoonlijke composities te brengen in een mooie suitevorm, die zowel een zeer beheerste als frivole manier van trio spelen naar voren bracht. Het siert hem geen voor de hand liggende muzikale keuzes te maken en er toch een zeer boeiend en transparant resultaat mee te behalen. Als student legde hij een onberispelijk parcours af en toonde altijd het nodige engagement om deel te nemen aan zowat alles wat de fijne dynamiek binnen een opleiding bepaalt. We zijn er zeker van dat Elias een actief spelend en componerend muzikant is die zichzelf verder zal blijven ontplooien en inspirerend kan werken voor een publiek, medemuzikanten en studenten!

Musia Mwankumi (drama)


Roger De Conynck Fonds
Beide studenten fotografie
Prijs: elk 500 euro en een kans op een beurs van het fonds.

Het Fonds Roger De Conynck werd in 2012 opgericht door de Koning Boudewijnstichting. Het heeft als doel jonge fotografen op te leiden om ze te helpen bij de uitbouw van hun professionele loopbaan. Roger De Conynck was een filantroop met een bijzondere voorliefde voor de fotografie en het creatieve oog van beroepsfotografen.

Giada Cicchetti

De jury benadrukte de gevoeligheid en betrokkenheid van Giada's werk. De jury benadrukte ook de originaliteit en kracht van het resultaat. De jury steunt en stimuleert de wens van de student om een documentaire aanpak te volgen, waarvan het potentieel duidelijk is in het werk van dit jaar.

Rembert Deprez

De jury prees Rembert voor de nauwkeurigheid van zijn werk, zowel wat betreft zijn onderzoek en samenwerking met wetenschappelijke instituten als zijn uitstekende fotografische resultaten. Gezien de ernst van het werk van de student en het belang van zijn onderwerp (permafrost), wilde de jury het belang van het voortzetten van dit werk benadrukken en hoopt dat deze prijs Rembert zal aanmoedigen om door te gaan.


Prijs Horlait-Dapsens
Jury: Filip Rathé (voorzitter), Marieke Rummens, Sofie De Cleene, Koi Persyn, Tamara Beheydt, Ben Benaouisse, Régis Dragonetti (secretaris)

Hoofdprijs 1 (€ 4500): Sam De Buysere

 

Hoofdprijs 2 (€ 4500): Sofie Roterman

 

INTERNE PRIJZEN


Legaten KASK (academische masters)
Jury: Filip Rathé (voorzitter), Marieke Rummens (decanaat), Sofie De Cleene (animatie, keramiek), Koi Persyn (independent curator),  Tamara Beheydt (H Art), Ben Benaouisse (kunstenaar), Régis Dragonetti (secretaris)

Legaat De Leu 1 (€ 400) Felipe Carrión

Legaat De Leu 2 (€ 400) Marthe Peters

Legaat De Leu 3 (€ 400) Charbel Alkhoury

Samengesteld legaat 1 uit o.a. Audoor, De Guis-Stockman, Preys, Borst, Pycke (€ 400): Heleen Corthouts

Samengesteld legaat 2 uit o.a. Audoor, De Guis-Stockman, Preys, Borst, Pycke (€ 400): Tibau Beirnaert 


Legaten Conservatorium

Remouchamps 1 (€ 300): Louis De Backere  (klassiek)
Accordeonist Thuriot. Een prachtig programma, smaakvol samengesteld en mooi aan elkaar geweven met het lichtplan, gebruik van de "tape", en gebruik van de ruimte. De techniciteit was van een uitzonderlijk niveau maar stond steeds ten dienste van de muziek en het verhaal dat je wil vertellen. Ook je controle over de karakters en stijlen verdient een afzonderlijk applaus. Ondanks de grote virtuositeit van de gekozen werken sta je boven de tekst en blijf je aandacht besteden aan klankkwaliteit, projectie, stuwing, en zeggingskracht

Remouchamps 2 (€ 150): Achilles De Raedt (pop)
Achilles is een virtuoos op zijn instrument. Maar belangrijker nog, hij gebruikt zijn virtuositeit met smaak. Dit doet hij bovendien steeds ten dienste van de muziek en moeiteloos genre-overschrijdend. Zijn honger naar zichzelf steeds willen verbeteren gecombineerd met zijn aangename persoonlijkheid maken van hem een muzikant met een erg mooie toekomst.

Remouchamps 3 (€ 150): Frederik Daelemans (muziekproductie)

Frederik Daelemans overtuigt in zijn masterproef met zijn band Cesar Quinn met de productie van hun 2de album “Baryon” en met een ijzersterke liveset in de Minard. Frederik toont zich als een sterke componist/producer en weet zich te omringen met straffe muzikanten waarbij de sterke persoonlijkheden bijdragen aan een unieke, bezwerende en energieke sound.Prijzen Professionele bachelors


BLIKVELD vzw
Uitreiker: Hans Druart
Prijs: Een boekenbon bij Copyright (125 euro)

Laureaat: Stef Vanbilzen (landschaps- en tuinarchitectuur)
Stef Vanbilzen doorliep tijdens zijn bachelorproef een zeer bijzonder proces. Hij startte met een zeer persoonlijke motivatie waarom hij voor de anti-tank-gracht koos als opdracht voor de bachelorproef. In deze motivatie kon hij al direct de juiste vragen benoemen waarrond gewerkt diende te worden in de komende maanden. Doorheen het proces werd er een zeer gedegen proces gevoerd die gestoffeerd werd door zowel inhoudelijk opzoekingswerk, ontwerpend onderzoek, als insteken vanuit een meer filosofische kant. Elke docent en finaal ook de juryleden hebben even verplicht moeten stilstaan bij de filosofische tekst uit het boek Natuuramnesie: hoe we vergeten zijn hoe de natuur er uitzag. Het was een moment van inhoudelijk bezinning die sterk typerend hoe Stef ook is als persoon: gedreven maar telkens vanuit een sterke bezinning. Ook kon hij de jury sterk overtuigen vanuit zijn totaalheid vn het verhaal: een sterke visie, heldere concepten tot een 3D visualisatie die finaliteit en de doorleefdheid van zijn bachelorproef onderstreepte; Alleen jammer dat het niet was gelukt om in een maand tijd er mos op te laten groeien…. Knipoog…. Maar Stef vergeet niet: dat we vaak vergeten zijn hoe de natuur er uitzag….


Prijs Bruynseraede - De Witte
Uitreiker: Caroline Poullier

Julie Enghien (interieurvormgeving)

In het kader van de bachelorproef heeft Julie Enghien, studente van Focus Concept en Ruimtelijkheid, een gedegen onderzoek uitgevoerd naar een gebouw in haar eigen woonwijk. Als bewoner van de wijk is zij goed op de hoogte van de problemen en behoeften van de buurt. Met haar ontwerp voor de oude opslagplaats heeft zij getracht een programma te ontwikkelen dat hierop inspeelt. Het ontwerpvoorstel omvat onder andere een buurtschuur, een polyvalente ruimte, een shelter voor het park en de FNO bar. Het geleverde werk getuigt van een zeer grondige analyse van zowel de behoeften van de buurt als de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw. Het ontwerp is het resultaat van een zorgvuldig rijpingsproces en resulteert in een uitnodigend, prikkelend en ruimtelijk ontwerp dat met respect voor zijn context is gerealiseerd. Het voorgestelde ontwerp biedt mogelijkheden voor een breed scala aan nieuwe activiteiten in de Bloemekenswijk te Gent. Het creëert als het ware een gastvrije omgeving die de rode loper uitrolt voor diverse gemeenschapsactiviteiten. De aandacht voor zowel de functionele als de esthetische aspecten van het ontwerp is duidelijk merkbaar en draagt bij aan de maturiteit en professionaliteit van het ingediende dossier van deze studente. Julie Enghien heeft met haar bachelorproef een overtuigend project gepresenteerd dat blijk geeft van een diepgaand begrip van de noden van de buurt en een vakkundige toepassing van ruimtelijke concepten, materialisatie en presentatie van dit dossier. Haar werk verdient dan ook erkenning voor de toewijding en het verfijnd vakmanschap dat erin is gestoken.


Legaten KASK (professionele bachelors)

Legaat De Leu 4 (€ 400) Ward van Severen (Landschaps- en tuinarchitectuur)
Ward startte zijn bachelorproef op met een zeer sterke kandidatuur. In volle overtuiging voor zijn keuze voor de anti-tank gracht in Antwerpen bracht Ward hoe hij de ATG als een uitdaging zag om bij te leren in het ontwerpen op een regionale schaal. Hij bracht een fijne combinatie tussen idealisme en gerichte acties op terrein. Reeds bij de start van de bachelorproef vertaalde Ward in een creatieve zoekend proces de drie onderzoeksvragen van de ATG: hoe omgaan met recreatie, met natuur en met erfgoed op de ATG. Deze drie beelden zijn blijven doorleven doorheen zijn proces als zowel een kapstop als een pleidooi. Een begeleidingsmoment of elk ander gesprek met Ward was steeds een boeiend open dialoog met gerichte tot meer filosofische vragen vanuit Ward, aangevuld met zijn eigen reflecties op de maatschappij, het werkveld of de ATG. Zijn bachelorproef als finale product was een sterk verhaal in zijn volledigheid van analyse, over visie tot ontwerp. Het grafisch beeldmateriaal werkte zeer overtuigend. De detailuitwerking rond oa de onthaalinfrastructuur en het verbeelden van de typerende kenmerken van deze militaire linie op een hedendaagse wijze toonde een doorkneedheid van het ontwerp. De maquette en het logboek prikkelden de jury….

Legaat Desmet (€ 400) Lennert Janssens (interieurvormgeving, focus concept en ruimtelijkheid)