agenda & nieuws

Projectoproep Reclaiming the school: ronde 2

Voor het zomerreces lanceerde KASK & Conservatorium een projectoproep naar studenten en personeel om hen zelf aan zet te brengen om binnen de huidige pandemie relevante initiatieven in onze school te ontplooien. De onderzoeksraad zette het licht op groen voor volgende drie projecten:

  • Reclaiming the digital infrastructure, contactpersoon: Peter Westenberg
  • Garden Happenings, contactpersoon: Godart Bakkers
  • Afternoon Tea, contactpersonen: Laura Martens, Joram Decocker, Zoe Pecqueux

Lees hier meer over de gekozen projecten.

Van het oorspronkelijke budget blijft nog 20 000 euro over. Om het aanwezige potentieel in onze school nog verder te versterken en studenten en docenten maximale mogelijkheden te geven om de school weer zelf in handen te nemen, lanceren we een tweede oproep voor Reclaiming the school. KASK & Conservatorium wenst daarbij goede creatieve ideeën van docenten en studenten over hoe kunstenonderwijs en een kunstschool ook in virustijden kunnen enthousiasmeren, structureel te ondersteunen.

Alle personeelsleden en alle studenten kunnen projecten indienen, zowel individueel als in groep. Er is daarbij uiteraard een diversiteit van insteken mogelijk: pedagogisch, praktisch-organisatorisch, communicatie, community-gericht, …

Deze projecten kunnen na selectie worden opgestart, timing december 2020. De projecten dienen niet noodzakelijk na enkele weken of één semester afgerond te worden; we willen juist aandacht voor duurzame projecten die een blijvende meerwaarde hebben op langere termijn; misschien ook in post-coronatijden. Daarnaast is het zinvol dat het project breed inzetbaar is. De relevantie moet de individuele noden van studenten (eigen artistiek praktijk) of docenten (specifieke hindernissen binnen een bepaald vak) overstijgen. Wel staan we ook open voor kleinschalige projecten die in latere fase ook van toepassing kunnen zijn in andere geledingen van de school.

Een voorstel indienen voor deze oproep kan tot 6 november 2020; projecten kunnen van start gaan vanaf half december 2020.  De finale selectie van de projecten zal in de loop van november gebeuren; projectindieners zullen ten laatste eind november op de hoogte worden gebracht.

Indienen gebeurt via e-mail aan katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be.

agenda & nieuws

Projectoproep Reclaiming the school: ronde 2

Voor het zomerreces lanceerde KASK & Conservatorium een projectoproep naar studenten en personeel om hen zelf aan zet te brengen om binnen de huidige pandemie relevante initiatieven in onze school te ontplooien. De onderzoeksraad zette het licht op groen voor volgende drie projecten:

  • Reclaiming the digital infrastructure, contactpersoon: Peter Westenberg
  • Garden Happenings, contactpersoon: Godart Bakkers
  • Afternoon Tea, contactpersonen: Laura Martens, Joram Decocker, Zoe Pecqueux

Lees hier meer over de gekozen projecten.

Van het oorspronkelijke budget blijft nog 20 000 euro over. Om het aanwezige potentieel in onze school nog verder te versterken en studenten en docenten maximale mogelijkheden te geven om de school weer zelf in handen te nemen, lanceren we een tweede oproep voor Reclaiming the school. KASK & Conservatorium wenst daarbij goede creatieve ideeën van docenten en studenten over hoe kunstenonderwijs en een kunstschool ook in virustijden kunnen enthousiasmeren, structureel te ondersteunen.

Alle personeelsleden en alle studenten kunnen projecten indienen, zowel individueel als in groep. Er is daarbij uiteraard een diversiteit van insteken mogelijk: pedagogisch, praktisch-organisatorisch, communicatie, community-gericht, …

Deze projecten kunnen na selectie worden opgestart, timing december 2020. De projecten dienen niet noodzakelijk na enkele weken of één semester afgerond te worden; we willen juist aandacht voor duurzame projecten die een blijvende meerwaarde hebben op langere termijn; misschien ook in post-coronatijden. Daarnaast is het zinvol dat het project breed inzetbaar is. De relevantie moet de individuele noden van studenten (eigen artistiek praktijk) of docenten (specifieke hindernissen binnen een bepaald vak) overstijgen. Wel staan we ook open voor kleinschalige projecten die in latere fase ook van toepassing kunnen zijn in andere geledingen van de school.

Een voorstel indienen voor deze oproep kan tot 6 november 2020; projecten kunnen van start gaan vanaf half december 2020.  De finale selectie van de projecten zal in de loop van november gebeuren; projectindieners zullen ten laatste eind november op de hoogte worden gebracht.

Indienen gebeurt via e-mail aan katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be.