agenda & nieuws

Code rood vanaf 30 november

Minister van Onderwijs Ben Weyts geeft de hoger onderwijsinstellingen de toestemming om vanaf maandag 30 november over te schakelen naar code rood. Dit betekent dat we vanaf die dag, een dag eerder dan aanvankelijk gecommuniceerd, opnieuw onderwijs mogen inrichten op de campus.

We zijn bijzonder tevreden met deze beslissing: het stelt ons in staat om je eindelijk weer fysiek te verwelkomen op onze school. De huidige situatie blijft evenwel risicovol en we willen je met aandrang vragen om alle geldende veiligheidsvoorschriften strikt te volgen op de campus en onderweg ernaartoe. Het voorkomen van besmetting is cruciaal om jezelf en je medestudenten te beschermen maar ook om de continuïteit van fysiek onderwijs te waarborgen.

Kleurcode rood zal vooralsnog gelden tot aan het kerstreces.

HUIDIGE MAATREGELEN NOG TOT EN MET 29 NOVEMBER

Algemene afspraken

 • De roosters blijven in deze periode ongewijzigd, maar de onderwijsactiviteiten gaan online door. De docenten brengen je op de hoogte van de concrete aanpak die zij voorstellen voor de digitale variant.
 • We voorzien de komende dagen silent study places op de campussen vanaf 16 november. Je kan een aanvraag indienen bij STUVO via zorg@hogent.be.
 • We voorzien de komende dagen op de campussen een aantal individuele werkplekken voor wie niet thuis kan werken (bv. een student piano die thuis geen piano heeft). De concrete aanpak wordt verder afgestemd met vakgroepvoorzitters en coördinatoren.
 • De projectweek van 9 november kan ofwel volledig digitaal doorgaan ofwel geannuleerd worden, ofwel kunnen er – in overleg met jullie - digitale onderwijsactiviteiten voorzien worden.  Ten laatste op 6 november brengen jullie docenten jullie op de hoogte van de geplande activiteiten.
 • De stages en kunst in het werkveld kunnen blijven doorgaan in overleg met de stagegever en mits je gezondheid en veiligheid te allen tijde kan worden gegarandeerd.
 • (Tussentijdse) evaluatiemomenten kunnen digitaal georganiseerd of mogen uitgesteld worden.
 • Onze artistieke werking annuleert haar programmatie op de campussen. Ook streaming activiteiten vanuit onze gebouwen zijn niet mogelijk.

Toegankelijkheid van de gebouwen

Voor al onze gebouwen geldt het ‘soft-close’regime:

 • De gebouwen van KASK & Conservatorium zijn gesloten voor studenten en externen. 
 • Onthaal, bibliotheken en uitleendiensten zijn gesloten. Studenten kunnen vanaf 9 november op afspraak materiaal van de uitleendienst komen ophalen.
 • De cursusdienst is bereikbaar op afspraak vanaf 12 november. Mail katty.lemahieu@hogent.be om te bespreken wanneer en hoe ze jou coronaproof je cursus kan bezorgen.

CODE ROOD FASE VANAF 1 DECEMBER TOT AAN KERSTRECES 

Hoofdpraktijk fysiek op de campus

Enkel de hoofdpraktijk wordt vanaf volgende week fysiek georganiseerd op de campus. De betrokken docenten zullen in de loop van de komende dagen verder communiceren over de praktische aanpak. Het merendeel van de activiteiten zal verlopen zoals je het gewoon was in kleurcode oranje. De lessenroosters blijven behouden.

Gebouwen heropenen

Onze campussen en gebouwen zijn in kleurcode rood weer open tijdens de gangbare openingsuren. Ook de avond-en weekendwerking start terug op. Waarvoor ben je welkom op de campus?

 • Het bijwonen van de onderwijsactiviteiten die terug fysiek mogen doorgaan.

 • De uitleendiensten zijn operationeel.

 • De bibliotheken zijn toegankelijk op afspraak. Reserveer vooraf een tijdslot via ASIMUT. Op basis van je reservatie krijg je een genummerde plaats toegewezen in de bibliotheek. Je kan maximaal 2 keer 1 uur reserveren per dag.  De Kunstenbibliotheek biedt 10 plaatsen per uur aan. De Conservatoriumbibliotheek heeft 5 plaatsen per uur.

 • Het studentenrestaurant op de Bijlokecampus voorziet in take-away-maaltijden.  Het studentenrestaurant in de Wijnaert blijft gesloten evenals het KASKcafé en MIRYcafé.

 • Er is permanentie op het studentensecretariaat tijdens de kantooruren. Bestelde cursussen en handboeken kunnen afgehaald worden.

 • Studenten die thuis niet in geschikte omstandigheden kunnen studeren, kunnen nog steeds gebruik maken van een studieplek op school. Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de studietrajectbegeleider.

Stages en extra-muros

 • Extramuros-activiteiten zijn niet mogelijk.

 • Stages en Kunst in het werkveld kunnen doorgaan volgens geldende wetgeving en afspraken met de externe partner.

Examenperiode januari

We bekijken momenteel hoe we de examenperiode van januari kunnen organiseren. Om zo weinig mogelijk last-minute wijzingen te moeten doen, zetten we maximaal in op evaluatie op afstand. Slechts een beperkt aantal examens zal schriftelijk on campus worden georganiseerd. De examenrooster wordt ten allerlaatste binnen twee weken in detail gecommuniceerd.

Contact tracing, quarantaine en melding van besmetting

Dat we opnieuw op de campus mogen betekent niet dat het virus weg is. Het blijft bijzonder belangrijk om de maatregelen strikt op te volgen: hou afstand, draag een kwalitatief mondmasker, was je handen regelmatig, zorg voor voldoende ventilatie en ontsmet de werkoppervlakten.

Het HOGENT-tracingsysteem Savitas stelt ons in staat om snel en ad rem te reageren wanneer dat nodig is. Maak er zoveel mogelijk gebruik van.

Ook het melden van quarantaine en besmettingen blijft belangrijk. Ben je besmet, heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving besmet? Meld de (eventuele) besmetting zo snel mogelijk via dit formulier.

agenda & nieuws

Code rood vanaf 30 november

Minister van Onderwijs Ben Weyts geeft de hoger onderwijsinstellingen de toestemming om vanaf maandag 30 november over te schakelen naar code rood. Dit betekent dat we vanaf die dag, een dag eerder dan aanvankelijk gecommuniceerd, opnieuw onderwijs mogen inrichten op de campus.

We zijn bijzonder tevreden met deze beslissing: het stelt ons in staat om je eindelijk weer fysiek te verwelkomen op onze school. De huidige situatie blijft evenwel risicovol en we willen je met aandrang vragen om alle geldende veiligheidsvoorschriften strikt te volgen op de campus en onderweg ernaartoe. Het voorkomen van besmetting is cruciaal om jezelf en je medestudenten te beschermen maar ook om de continuïteit van fysiek onderwijs te waarborgen.

Kleurcode rood zal vooralsnog gelden tot aan het kerstreces.

HUIDIGE MAATREGELEN NOG TOT EN MET 29 NOVEMBER

Algemene afspraken

 • De roosters blijven in deze periode ongewijzigd, maar de onderwijsactiviteiten gaan online door. De docenten brengen je op de hoogte van de concrete aanpak die zij voorstellen voor de digitale variant.
 • We voorzien de komende dagen silent study places op de campussen vanaf 16 november. Je kan een aanvraag indienen bij STUVO via zorg@hogent.be.
 • We voorzien de komende dagen op de campussen een aantal individuele werkplekken voor wie niet thuis kan werken (bv. een student piano die thuis geen piano heeft). De concrete aanpak wordt verder afgestemd met vakgroepvoorzitters en coördinatoren.
 • De projectweek van 9 november kan ofwel volledig digitaal doorgaan ofwel geannuleerd worden, ofwel kunnen er – in overleg met jullie - digitale onderwijsactiviteiten voorzien worden.  Ten laatste op 6 november brengen jullie docenten jullie op de hoogte van de geplande activiteiten.
 • De stages en kunst in het werkveld kunnen blijven doorgaan in overleg met de stagegever en mits je gezondheid en veiligheid te allen tijde kan worden gegarandeerd.
 • (Tussentijdse) evaluatiemomenten kunnen digitaal georganiseerd of mogen uitgesteld worden.
 • Onze artistieke werking annuleert haar programmatie op de campussen. Ook streaming activiteiten vanuit onze gebouwen zijn niet mogelijk.

Toegankelijkheid van de gebouwen

Voor al onze gebouwen geldt het ‘soft-close’regime:

 • De gebouwen van KASK & Conservatorium zijn gesloten voor studenten en externen. 
 • Onthaal, bibliotheken en uitleendiensten zijn gesloten. Studenten kunnen vanaf 9 november op afspraak materiaal van de uitleendienst komen ophalen.
 • De cursusdienst is bereikbaar op afspraak vanaf 12 november. Mail katty.lemahieu@hogent.be om te bespreken wanneer en hoe ze jou coronaproof je cursus kan bezorgen.

CODE ROOD FASE VANAF 1 DECEMBER TOT AAN KERSTRECES 

Hoofdpraktijk fysiek op de campus

Enkel de hoofdpraktijk wordt vanaf volgende week fysiek georganiseerd op de campus. De betrokken docenten zullen in de loop van de komende dagen verder communiceren over de praktische aanpak. Het merendeel van de activiteiten zal verlopen zoals je het gewoon was in kleurcode oranje. De lessenroosters blijven behouden.

Gebouwen heropenen

Onze campussen en gebouwen zijn in kleurcode rood weer open tijdens de gangbare openingsuren. Ook de avond-en weekendwerking start terug op. Waarvoor ben je welkom op de campus?

 • Het bijwonen van de onderwijsactiviteiten die terug fysiek mogen doorgaan.

 • De uitleendiensten zijn operationeel.

 • De bibliotheken zijn toegankelijk op afspraak. Reserveer vooraf een tijdslot via ASIMUT. Op basis van je reservatie krijg je een genummerde plaats toegewezen in de bibliotheek. Je kan maximaal 2 keer 1 uur reserveren per dag.  De Kunstenbibliotheek biedt 10 plaatsen per uur aan. De Conservatoriumbibliotheek heeft 5 plaatsen per uur.

 • Het studentenrestaurant op de Bijlokecampus voorziet in take-away-maaltijden.  Het studentenrestaurant in de Wijnaert blijft gesloten evenals het KASKcafé en MIRYcafé.

 • Er is permanentie op het studentensecretariaat tijdens de kantooruren. Bestelde cursussen en handboeken kunnen afgehaald worden.

 • Studenten die thuis niet in geschikte omstandigheden kunnen studeren, kunnen nog steeds gebruik maken van een studieplek op school. Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de studietrajectbegeleider.

Stages en extra-muros

 • Extramuros-activiteiten zijn niet mogelijk.

 • Stages en Kunst in het werkveld kunnen doorgaan volgens geldende wetgeving en afspraken met de externe partner.

Examenperiode januari

We bekijken momenteel hoe we de examenperiode van januari kunnen organiseren. Om zo weinig mogelijk last-minute wijzingen te moeten doen, zetten we maximaal in op evaluatie op afstand. Slechts een beperkt aantal examens zal schriftelijk on campus worden georganiseerd. De examenrooster wordt ten allerlaatste binnen twee weken in detail gecommuniceerd.

Contact tracing, quarantaine en melding van besmetting

Dat we opnieuw op de campus mogen betekent niet dat het virus weg is. Het blijft bijzonder belangrijk om de maatregelen strikt op te volgen: hou afstand, draag een kwalitatief mondmasker, was je handen regelmatig, zorg voor voldoende ventilatie en ontsmet de werkoppervlakten.

Het HOGENT-tracingsysteem Savitas stelt ons in staat om snel en ad rem te reageren wanneer dat nodig is. Maak er zoveel mogelijk gebruik van.

Ook het melden van quarantaine en besmettingen blijft belangrijk. Ben je besmet, heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving besmet? Meld de (eventuele) besmetting zo snel mogelijk via dit formulier.