KIOSK

KIOSK neemt een specifieke positie in binnen het Vlaamse kunstenlandschap. Als ruimte voor actuele kunst situeert het zich in het segment tussen grote, museale en institutionele tentoonstellingsruimtes enerzijds, en de kleinere experimentele ruimtes anderzijds. KIOSK startte zijn activiteiten in 2006 in een klein, glazen paviljoen. Die tijdelijke locatie werd in februari 2010 ingeruild voor een nieuwe expositieruimte in het voormalig anatomisch theater van het gerestaureerde Instituut Cloquet op de Bijlokesite.

KIOSK beoogt een procesmatige en monografische aanpak, zij het dan hoofdzakelijk in de vorm van dubbeltentoonstellingen. Met dit dialogisch model tracht KIOSK de dynamiek binnen het creatieproces aan de oppervlakte te brengen en mee vorm te geven aan een breder referentiekader waarbinnen het werk van de kunstenaar begrepen kan worden. Dit is een positie die inherent is aan de pedagogische context waarbinnen KIOSK haar werking ontplooit.
KIOSK is een initiatief van Kunstensite vzw en de School of Arts van de Hogeschool Gent. De werking van KIOSK wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. KIOSK krijgt bijkomende steun van de stad Gent.