MIRY Concertzaal

MIRY Concertzaal is een zeer levendige plek in het historisch hart van Gent waar al meer dan honderd jaar lang quasi dagelijks gemusiceerd wordt. De concertzaal biedt een podium aan beloftevolle lerende musici van binnen en buiten de opleidingen. In MIRY Concertzaal kunnen vooral jonge muzikanten hun zoeken met het publiek delen. MIRY Concertzaal zet in op hedendaagse muziek in ruime zin. Nieuw gecomponeerde muziek en muziek uit een soms ver verleden die naar frisse inzichten van vandaag wordt gecreëerd.

De programmatie in MIRY Concertzaal wordt gerealiseerd door M-Podium vzw in samenwerking met de vakgroep Klassieke Muziek en de dienst Communicatie en Artistieke Projecten van KASK & Koninklijk Conservatorium.