Studium Generale

Het Studium Generale brengt avondlezingen over een hedendaags thema vanuit verschillende, multidisciplinaire invalshoeken. De sprekers zijn (inter)nationaal gerenommeerde figuren. Het is de bedoeling dat je met Studium Generale een ruimere blik krijgt op de wereld en je kritische geest aanscherpt, kortom: dat je inzichten krijgt die je vakgebied overstijgen. Je kan Studium Generale als keuzevak volgen voor drie studiepunten of gewoon uit interesse, ook externen zijn welkom. Als nabespreking van de lezingen organiseert het Studium workshops die je helpen voorbereiden op het schrijven van de eindpaper.

De lezingen zijn gratis voor studenten, niet-studenten betalen € 8 (incl. Karakters publicatie). Iedereen is welkom.