Inkomende studenten en docenten

KASK & Conservatorium is een internationale campus dankzij de reguliere werking van de school. De English Masterprogramma’s zorgen voor een instroom aan studenten vanuit de hele wereld. Daarnaast maken we als School of Arts van Hogent (HOGENT University of Applied Sciences and Arts) deel uit van het Erasmus University Charter Netwerk. Jaarlijks krijgen we daardoor tientallen uitwisselingsstudenten uit Europa op bezoek.

Verder hebben we ook een aantal bilaterale akkoorden met niet-Europese instellingen, waardoor we elk jaar ook niet-Europese studenten kunnen uitnodigen op onze school om een deel van hun studie bij ons op te nemen.

KASK & Conservatorium is een kunsthogeschool met opleidingen in de beeldende kunsten, vormgeving, audiovisuele kunsten, drama en muziek. We vinden het belangrijk om van binnenuit interdisciplinair te werken. De verschillende opleidingen laten daarom toe dat een student naast zijn/haar maior ook een minor kiest uit een andere discipline. Als uitwisselingsstudent is dat ook mogelijk. Bespreek met de docenten in je eigen instelling welke opleidingsonderdelen relevant zijn binnen je curriculum. Uiteraard kan de dienst studentenaangelegenheden je helpen met je finale studieprogramma eens je aanvaard bent als uitwisselingsstudent.

Volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van onze internationale activiteiten:

Instagram
Facebook