Procedure

Je kan je als uitwisselingsstudent bij KASK & Conservatorium aanmelden als je thuisinstelling een bilateraal akkoord heeft met onze school. De dienst internationalisering van je thuisinstelling is hiervan op de hoogte en kan je daarbij begeleiden.

Om je aanvraag in te dienen voor onze school, moet je het volgende doen:

Kandideer online en laad volgende documenten op (opgelet: registreren voor academiejaar 2022-23 is mogelijk vanaf begin februari 2022):

• de puntenlijst van je laatst voltooide jaar
• kopie van je ziekteverzekeringskaart
• kopie van je identiteitskaart
• kopie van je studentenkaart
• pasfoto
• CV
• een motivatiebrief met daarin de afstudeerrichting en het jaar dat je wil volgen aan KASK & Conservatorium, zie  hogent.be/studiefiches
• je portfolio / muziekopname (*)
- toestemming van je school, upload in mobility online of via e-mail: els.moens@hogent.be

Laad op in mobility online, of stuur je motivatiebrief en portfolio / muziekopname (*) digitaal naar els.moens@hogent.be

(*) voor Conservatorium: een video van een muziekopname (link naar youtube, wetransfer, google drive,…) / voor KASK: je portfolio (link naar een website, pdf, wetransfer, google drive, etc.)

Uiterste indiendata:

  • najaar en volledig academiejaar: 1 mei (alle opleidingen)
  • voorjaar: 30 oktober (alle opleidingen)

Online inschrijven: klik hier

Inkomende studenten en docenten

KASK & Conservatorium is een internationale campus dankzij de reguliere werking van de school. De English Masterprogramma’s zorgen voor een instroom aan studenten vanuit de hele wereld. Daarnaast maken we als School of Arts van Hogent (HOGENT University of Applied Sciences and Arts) deel uit van het Erasmus University Charter Netwerk. Jaarlijks krijgen we daardoor tientallen uitwisselingsstudenten uit Europa op bezoek.

Verder hebben we ook een aantal bilaterale akkoorden met niet-Europese instellingen, waardoor we elk jaar ook niet-Europese studenten kunnen uitnodigen op onze school om een deel van hun studie bij ons op te nemen.

KASK & Conservatorium is een kunsthogeschool met opleidingen in de beeldende kunsten, vormgeving, audiovisuele kunsten, drama en muziek. We vinden het belangrijk om van binnenuit interdisciplinair te werken. De verschillende opleidingen laten daarom toe dat een student naast zijn/haar maior ook een minor kiest uit een andere discipline. Als uitwisselingsstudent is dat ook mogelijk. Bespreek met de docenten in je eigen instelling welke opleidingsonderdelen relevant zijn binnen je curriculum. Uiteraard kan de dienst studentenaangelegenheden je helpen met je finale studieprogramma eens je aanvaard bent als uitwisselingsstudent.

Volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van onze internationale activiteiten:

Instagram
Facebook