Ik wil naar het buitenland als docent

Erasmus+ (binnen EU)


Als docent kan je ervoor kiezen om met een Erasmus+ beurs naar het buitenland te trekken. Je kan er les gaan geven in één van onze Erasmus+ partnerhogescholen (STA of staff mobility for teaching assignment) of je kan een navorming gaan volgen bij een erkende instelling (STT of staff mobility for training).

Global Minds (buiten EU)

School of Arts is met alle andere Vlaamse Hogescholen mee ingestapt in het ‘Global Minds’- programma van VLIR-UOS. Het Global Minds’ project loopt van 2017-2021. Het doel is niet alleen om een stevig netwerk uit te bouwen maar ook om bij te dragen tot een verdere en betere implementatie van Zuidwerking in de hogescholen en zo een verbetering van het hoger onderwijs in het Zuiden te bekomen. Dit project zet in op capaciteitsversterking van de Vlaamse hogescholen met betrekking tot hun Zuidwerking en voorziet hierin beleidsondersteuning. Daarnaast staat het verhogen van de zichtbaarheid van deze lopende projecten binnen de hogescholen centraal.
Een XREI reisbeurs is een financiële vergoeding van reis-en verblijfskosten van medewerkers van een Vlaamse hogeschool die naar één van de 19 VLIR UOS partnerlanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gaan voor een bezoek van minimum 2 werkdagen (uitgaande mobiliteit) of omgekeerd (inkomende mobiliteit). Dit bezoek omvat minstens een ontmoeting van collega’s van een hogeronderwijsinstelling (op een campus van een HEI) en een exploratie van samenwerkingsmogelijkheden, maar kan gecombineerd worden met bezoeken aan organisaties uit het werkveld zoals ngo's, bedrijven, …

Voor meer info rond de procedure, beurzen, tips etc. kunt u contact opnemen met de dienst internationalisering.

© Thomas Nolf | Docente Catherine Willems voor Future Footwear Foundation