Partners & netwerken

Partners

School of Arts heeft partnerschappen in de volgende landen:

School of Arts heeft partners in 27 landen (binnen en buiten EU). De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.

In 2014 verkreeg de HoGent het Erasmus University Charter, een certificaat dat het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma vastlegt. Dit charter biedt de School of Arts net zoals de andere faculteiten de erkenning om deel te nemen aan eender welk onderdeel van het Erasmus+ programma. Concreet betekent dit dat de Hogeschool Gent studenten en/of docenten kan uitwisselen en andere Erasmusactiviteiten kan organiseren i.s.m. andere hogeronderwijsinstellingen uit de EU die over een Erasmus University Charter beschikken.Het Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 is een kwaliteitskader voor activiteiten die met fondsen voor Erasmus+ worden uitgevoerd.

Netwerken

Voor vragen over partnerschappen of netwerken neem contact op met frauke.velghe@hogent.be.