Beurzen & oproepen

Erasmusbeurs

Het Erasmus programma voorziet Erasmusbeurzen voor studie en/of stage in het buitenland. Je kan maximaal voor 12 maanden een beurs krijgen tijdens je hele studiecarrière. De beursbedragen variëren jaarlijks maar schommelen rond 300 Euro per maand. Het aantal beurzen is beperkt. Informeer je dus goed over de procedure om een Erasmusaanvraag in te dienen als je er aanspraak op wil maken. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.

VLIR-UOS reisbeurs

Voor wie in het kader van zijn/haar stage of bachelor-/masterproef naar een ontwikkelingsland wil reizen, zijn er de reisbeurzen van VLIR-UOS. Volgende landen komen in aanmerking: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee (Conakry), Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko,  Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse gebieden, Vietnam, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname. Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze reisbeurzen van 1000 euro zijn beperkt in aantal. Een Hogent selectiecommissie kent de beurzen toe op basis van een aantal selectiecriteria. Hier vind je meer info over de VLIR-UOS reisbeurzen. Als je met concrete plannen zit, neem je best contact op met de dienst studentenaangelegenheden. Deadline: 1 september (uitwisseling in het 1e sem) of 1 december (uitwisseling in het 2e sem).

Erasmus Belgica

Niet echt buitenland, maar toch: sinds 2004-2005 kan je ook een deel van je studie afwerken in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap (mits een bilateraal akkoord). Dit initiatief van het Prins Filipfonds wil hiermee de communicatie en uitwisseling tussen de Belgische Gemeenschappen stimuleren. Deze beurs is beschikbaar voor zowel studie als stage, en is goed voor 100 EUR per maand als je ook in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap verblijft. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.

Generieke beurs

Voor studenten die in het kader van hun uitwisseling naar een land buiten de EU willen reizen. Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze beurzen zijn beperkt in aantal en schommelen tussen de 500 en de 3000 EUR. Neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden voor meer informatie. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.

ASEM-DUO beurzen

Met het ASEM-DUO programma stelt het departement Onderwijs en Vorming beurzen ter beschikking voor studentenuitwisselingen van 1 semester naar China, India, Vietnam en Zuid-Korea. Beurzen worden enkel voor duo-uitwisselingen ter beschikking gesteld waarbij zowel Vlaamse als Aziatische studenten aan de uitwisseling deelnemen. Meer info op http://www.asemduo.org/ of via de dienst studentenaangelegenheden.

Priority Country Program beurs

Voor studenten die kiezen voor een buitenlandse studie/stage in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Rusland, Turkije, VS of Zuid-Afrika (min. 1 maand). Deze beurs is er voor de snelle beslissers: dien je aanvraag in voor 12 maart! Neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden voor meer informatie.

Stage na afstuderen

Studenten kunnen zodra ze zijn afgestudeerd tot 12 maanden na de afstudeerdatum een stage opnemen in het buitenland, op voorwaarde dat de student zich heeft geregistreerd bij het Reconfirm Stageplatform voor hij of zij officieel is afgestudeerd deze beurs heeft aangevraagd. Meer info op https://www.studentsonthemove.be/nl/erasmusplus-stage-na-afstuderen-faq of via de dienst studentenaangelegenheden.

Ik wil naar het buitenland als student

Het kunstenveld strekt zich vanzelfsprekend over stads-, land- en zelfs continentale grenzen uit. Internationale ervaring opdoen binnen je studieprogramma is dan ook een belangrijk aspect van je opleiding. KASK & Conservatorium heeft doorheen de tijd een uitgelezen internationaal netwerk ontwikkeld met partnerinstellingen en organisaties die je helpen je te oriënteren in je artistieke parcours.

Gedurende je opleiding kan je gedurende een semester of een volledig academiejaar in het buitenland gaan studeren of stage lopen. De eenvoudigste en meest toegankelijke manier om dit te doen is binnen het kader van het Erasmus+ studieprogramma. Als student kan je kiezen uit een lijst van partnerinstellingen waarmee de school een overeenkomst heeft. Daarnaast hebben we een aantal bilaterale akkoorden met instituten buiten Europa. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal. Je kan ook naar het buitenland voor je Bachelor- of Masterproef. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.

Volg ons op sociale media voor een overzicht van onze internationale activiteiten:

Instagram
Facebook

Neem contact met ons op