Procedure

Organiseer je buitenlandse plannen stap voor stap

Elke student die voor studie, stage of in het kader van zijn of haar artistiek werk een mobiliteit naar het buitenland onderneemt dient voor vertrek online te registreren in mobility online. Door te registreren vraag je tegelijk ook een beurs aan. Voor de meeste mobiliteiten en beurzen geldt een deadline (zie verder).

STAP 1: Bespreek je plannen met je hoofddocent, stagecoördinator of ankerpersoon internationalisering van jouw opleiding. Bekijk of het een goed idee is om te vertrekken, welke partnerinstelling of welke stageplaats het interessantst is voor jou en welke periode het meest geschikt is. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder algemene cursussen / studentenaangelegenheden / documenten / internationaal. 

STAP 2: Registreer je online. Registreren voor een buitenlandse mobiliteit in academiejaar 2023-24 is mogelijk vanaf begin februari 2023. Online registreren moet gebeuren via deze link. Let op : deze online registratie staat volledig los van je kandidatuur bij een partnerschool (studie) of een stageplaats (stage). Voor beurzen (Erasmus en andere) geldt een belangrijke deadline. Je registratie moet namelijk gebeuren voor 25 maart van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin je je buitenlandse studie of stage plant. Enkel dan maak je kans op een beurs en word je opgenomen in de selectieprocedure. Na deze deadline kan je wel nog naar het buitenland gaan, maar geen beurs ontvangen. 

STAP 3: Voor buitenlandse studie: neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden om je aanvraag verder op te volgen. Bereid ook je portfolio of opname voor. Onderzoek de mogelijkheden en voorwaarden van een uitwisseling met de partnerinstellingen die je interesseren. Elke partner heeft eigen deadlines om een aanvraag in te dienen. Bekijk op hun website zeker de procedures. Heel wat scholen werken ook met een academische kalender die verschilt van de onze. Bekijk hun kalender en onderzoek of die compatibel is met je eigen tijdsschema en dat van je jaarprogramma.

Voor buitenlandse stage: leg contact met buitenlandse stageplaatsen in overleg met je stagecoördinator / coördinator Kunst in het Werkveld.

STAP 4: Studenten die effectief vertrekken ontvangen voor vertrek de nodige info over de verdere administratieve opvolging van de mobiliteit, verzekeringen, enz.

Ik wil naar het buitenland als student

Het kunstenveld strekt zich vanzelfsprekend over stads-, land- en zelfs continentale grenzen uit. Internationale ervaring opdoen binnen je studieprogramma is dan ook een belangrijk aspect van je opleiding. KASK & Conservatorium heeft doorheen de tijd een uitgelezen internationaal netwerk ontwikkeld met partnerinstellingen en organisaties die je helpen je te oriënteren in je artistieke parcours.

Gedurende je opleiding kan je gedurende een semester of een volledig academiejaar in het buitenland gaan studeren of stage lopen. De eenvoudigste en meest toegankelijke manier om dit te doen is binnen het kader van het Erasmus+ studieprogramma. Als student kan je kiezen uit een lijst van partnerinstellingen waarmee de school een overeenkomst heeft. Daarnaast hebben we een aantal bilaterale akkoorden met instituten buiten Europa. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal. Je kan ook naar het buitenland voor je Bachelor- of Masterproef. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.

Volg ons op sociale media voor een overzicht van onze internationale activiteiten:

Instagram
Facebook

Neem contact met ons op