Tips

Kom naar de infosessie

KASK & Conservatorium organiseert elk jaar infosessies boordevol interessante info. De exacte data worden aangekondigd via interne nieuwsbrieven. Meer info via de dienst studentenaangelegenheden.

Verzekeringen

De meeste uitwisselingen vinden binnen Europa plaats. Zorg alvast dat je een EZVK of Europese ziekteverzekeringskaart aanvraagt bij je mutualiteit. Wil je zeker zijn dat je voldoende dekking hebt voor bepaalde medische tussenkomsten of in geval nood, zorg dan voor een aanvullende reis- en bijstandsverzekering. Meer info via Hogent.

Talenkennis

Twijfel je of je de (werk)taal op je bestemming voldoende kent? Probeer een keuzevak te volgen in een andere taal, of volg een talencursus bij een centrum voor volwassenenonderwijs.

Ga je op studie of stage binnen Europa, dan word je ook uitgenodigd om voor vertrek je taalniveau te bepalen via een taaltest. Is je niveau te laag, dan moet je een online taalcursus volgen. Bij terugkeer leg je de test opnieuw af. Zo kan je zelf zien in welke mate je niveau tijdens de internationale ervaring is verbeterd. Bovendien kan Europa zo de invloed van buitenlandse studie op talenkennis in kaart brengen voor alle Erasmusstudenten.

Reisdocumenten

Een Belgische identiteitskaart volstaat als reisdocument voor de landen van de Europese Unie en enkele van de buurlanden. Voor verdere bestemmingen heb je meestal een internationaal paspoort nodig. Dit kan je aanvragen bij de dienst bevolking van je gemeente. Wil je weten of je met je Belgische identiteitskaart naar je gekozen bestemming kan reizen? Kijk dit zeker na op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en vraag je internationaal paspoort tijdig aan!

Voor reisbestemmingen buiten de EU heb je soms een visum of een werkvergunning nodig om er te mogen studeren of stage te kunnen lopen. Op bovenstaande website kan je al de eerstelijnsinformatie opzoeken over het vereiste visum of de vereiste werkvergunning. Meer gedetailleerde informatie over enkele veelvoorkomende bestemmingen van onze studenten vind je op het leerplatform Chamilo.

We raden je ten zeerste aan om je reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be/ indien je kiest voor een uitwisseling buiten EU. Zo heeft FOD Buitenlandse Zaken je contactgegevens indien zich een noodsituatie voordoet op je reisbestemming en kunnen ze bijstand verlenen.

Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van het juiste visum!

Post je kot op facebook

Wat doe je met je kot als je voor enkele maanden naar het buitenland gaat? Misschien heeft een uitwisselingsstudent die in KASK & Conservatorium komt studeren interesse. Geef de info door aan de dienst studentenaangelegenheden.

Ik wil naar het buitenland als student

Het kunstenveld strekt zich vanzelfsprekend over stads-, land- en zelfs continentale grenzen uit. Internationale ervaring opdoen binnen je studieprogramma is dan ook een belangrijk aspect van je opleiding. KASK & Conservatorium heeft doorheen de tijd een uitgelezen internationaal netwerk ontwikkeld met partnerinstellingen en organisaties die je helpen je te oriënteren in je artistieke parcours.

Gedurende je opleiding kan je gedurende een semester of een volledig academiejaar in het buitenland gaan studeren of stage lopen. De eenvoudigste en meest toegankelijke manier om dit te doen is binnen het kader van het Erasmus+ studieprogramma. Als student kan je kiezen uit een lijst van partnerinstellingen waarmee de school een overeenkomst heeft. Daarnaast hebben we een aantal bilaterale akkoorden met instituten buiten Europa. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal. Je kan ook naar het buitenland voor je Bachelor- of Masterproef. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.

Volg ons op sociale media voor een overzicht van onze internationale activiteiten:

Instagram
Facebook

Neem contact met ons op