No parent_id or url_title specified {pagetitle}

Coronacodes

Huidige code: ROOD - update 08.12.2020 geldig tot 01.03.2021

GROEN = Normaal

Alles loopt normaal en er moeten geen aanpassingen gedaan worden.
De kans dat we de komende maanden hierin terechtkomen is eerder minimaal.
Bezettingsgraad campus: 100%

GEEL = Contactrijke Campus

Het aantal studenten op de campus wordt verminderd.
Iedereen zal op bepaalde momenten fysiek op de campus onderwijs kunnen krijgen,
maar er is vooral aandacht voor de nieuwe studenten in de eerste bachelor
en de masterstudenten.
Bezettingsgraad campus: maximaal 80%

ORANJE = Contactluwe Campus

De hoofdpraktijk trachten we zo maximaal als mogelijk fysiek te organiseren.
Omkaderende en theoretische opleidingsonderdelen worden digitaal aangeboden.
Bezettingsgraad campus: maximaal 20%

ROOD = Contactarme Campus

In overleg met de docenten van jouw opleiding zal nagegaan worden
welke studenten nog toegang hebben tot de campus.
Bezettingsgraad campus: maximaal 10%