Hoe kandideren voor een onderzoeksmandaat?

Jaarlijks worden verschillende types mandaten opengesteld voor onderzoek gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten en het Onderzoeksfonds PWO van de Hogeschool Gent. Sommige van die mandaten staan open voor iedereen die aan de criteria voldoet, andere enkel voor internen.

Doctoraal onderzoek in de kunsten

Een kandidaat-artistiek assistent moet in het bezit zijn van een graad van master of een equivalent daarvan. Een kandidaat kan zich als doctoraal onderzoeker in de kunsten inschrijven na positief advies van KASK & Conservatorium. Om dat advies te verkrijgen moet de kandidaat onderstaande procedure doorlopen.

De kandidaat-onderzoeker schrijft een onderzoeksvoorstel dat door twee promotoren ondersteund wordt. Eén promotor is kunstenaar, vormgever of musicus en is verbonden aan KASK & Conservatorium, de tweede is een theoretisch expert die verbonden is aan de Universiteit Gent. Beide promotoren sturen hun advies over de kandidaat naar de dienst Onderzoeksaangelegenheden van KASK & Conservatorium. Daarnaast dient de kandidaat zijn cv in, ondersteund door een portfolio. Aanvragen worden geëvalueerd door een adviescommissie die kandidaten kan uitnodigen voor een gesprek. Enkel kandidaten die een positief advies krijgen kunnen zich inschrijven aan de Doctoral School of Art, Humanities and Law van de Universiteit Gent. Raadpleeg voor alle praktische informatie in verband met het kandideren deze gids.

Het voltijds mandaat van artistiek assistent bestaat voor 70% uit een onderzoeksopdracht als voorbereiding op een doctoraat in de kunsten en voor 30% uit onderwijstaken. Vacante posities worden aangekondigd op de vacaturepagina van deze website.

Een kandidaat die doctoraal onderzoek in de kunsten wil aanvatten zonder financiering vanuit de School of Arts, kan zich als gastonderzoeker verbinden aan KASK & Conservatorium en moet daartoe aan dezelfde voorwaarden voldoen. 

 

Postdoctoraal onderzoek in de kunsten

Het mandaat van postdoctoraal artistiek assistent bestaat voor 50% uit onderzoek en coaching en voor 50% uit onderwijstaken. Wie kandideert voor een dergelijk mandaat dient in het bezit te zijn van een diploma van doctor in de kunsten.

De aanwerving van postdoctorale onderzoekers gebeurt op basis van een onderzoeksvoorstel en het cv van de kandidaat. De ingediende kandidaturen worden geëvalueerd door een adviescommissie die bestaat uit afgevaardigden van KASK & Conservatorium, Universiteit Gent en het professionele kunstenveld.

Twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten

Oproepen voor twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten zijn enkel toegankelijk voor onderwijzend personeel verbonden aan de academische masteropleidingen van KASK & Conservatorium. De criteria en de procedure voor deze onderzoeksprojecten worden intern verspreid binnen de faculteit.

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)

PWO-projecten binnen de professionele bacheloropleidingen van KASK & Conservatorium (landschaps- en tuinarchitectuur, landschapsontwikkeling, of interieurvormgeving) dienen een meerwaarde te genereren voor de vakgroepen en het onderwijs. De oproepen voor PWO-projecten zijn enkel toegankelijk voor onderwijzend personeel verbonden aan deze opleidingen.

Contact

Neem contact op met de dienst Onderzoek voor meer informatie over de oproeprondes, de indiendata en de formulieren voor een onderzoeksvoorstel.
Diensthoofd Onderzoek: Katrien Vuylsteke Vanfleteren