film, fotografie en drama
Meerjarige projecten
Afgerond

Between being and imagining: Towards a methodology for artistic research in contemporary circus

  • Onderzoekers: Jan Steen (projectcoördinator), Bauke Lievens
  • Promotoren: Camilla Damkjaer (copromotor, Stockholm University of Circus and Dance, DOCH, Zweden)

2013 — 2017

Dit onderzoek beoogt het in kaart en in de praktijk brengen van diverse methodes voor artistiek onderzoek in circus. Ten tweede beoogt het een karakterisering van het hedendaagse circus als medium, vertrekkende vanuit de diversiteit van zijn uitdrukkingsvormen.

Het is de bedoeling dat dit onderzoek een geschreven neerslag vindt in een Engelstalige publicatie. Naast deze academische publicatie zal samen met John Ellingsworth, de ontwikkelaar van het Britse online Sideshow Magazine, op zoek worden gegaan naar een online interactieve vorm die ook de tussentijdse bevindingen en het onderweg vergaarde materiaal kan ontsluiten naar de sector. De uiteindelijke publicatie zal tot stand komen in samenwerking met het Vlaamse Centrum voor Circuskunsten en zal worden verspreid naar het werkveld door het Europese circusnetwerk Circostrada. Het is van belang dat de uitkomsten van dit onderzoek in de eerste plaats terechtkomen in het werkveld en dat ze op die manier een tool kunnen zijn voor de hedenaagse circuscreatie. Ten tweede is het bedoeling om de bevindingen van dit onderzoek terug te koppelen naar de opstart van de Bacheloropleiding aan KASK School of Arts.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.