film, fotografie en drama
Postdoctoraal onderzoek
Afgerond

Camera Image Making: een artistiek onderzoek naar de geschiedenis, het proces en de betekenis van abstractie in de fotografie

  • Onderzoekers: Jan Kempenaers

2012 — 2018

De probleemstelling die centraal staat in dit project betreft de vaststelling dat de pittoreske traditie in de hedendaagse landschapsfotografie dominant is en dat er tot nu toe weinig alternatieven werden geëxploreerd. Een verkenning en bevraging van de abstracte fotografie, die kan beschouwd worden als een tegenpool van de conventionele pittoreske landschapsfotografie, lijkt de aangewezen manier om de esthetiek van de landschapsfotografie te verruimen en te laten evolueren.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.