theoretische omkadering van de kunstpraktijkfilm, fotografie en drama
Meerjarige projecten
Afgerond

Cinematografische visualiseringen van beeldende kunst

  • Onderzoekers: Steven Jacobs (projectcoördinator), Vito Adriaensens, Lisa Colpaert, Nathalie Cools, Karel De Cock
  • Promotoren: Susan Felleman, Southern Illinois University, Department of Cinema and Photography, Verenigde Staten van Amerika (Copromotor) Joost Van der Auwera, Universiteit Gent, België (Copromotor) Vlaamse Dienst voor Filmcultuur, België (Copromotor)

Dit project, dat de studie omvat van diverse representaties van beeldende kunst in film, beoogt onder meer onderstaande doelstellingen te realiseren: (1) de publicatie van een boek getiteld "Screen Art: A Museum Guide to Fictitious Art and Artworks in Film" (edited by Steven Jacobs & Susan Felleman). (2) de productie van een film door Nicolas Provost, die daarbij gebruik zal maken van het beeldmateriaal dat werd verzameld in de context van de publicatie. (3) De samenstelling van een DVD en een bijhorende publicatie over de Belgische kunstdocumentaire uit de jaren 1940 en '50.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.