architectonisch ontwerp
PWO
Afgerond

De Ieperboog: van wederopbouw tot herinneringslandschap: vervolgproject

  • Onderzoekers: Harlind Libbrecht (Projectcoördinator), Steven Heyde, Virginie Peeters
  • Promotoren: Joris Verbeken (Copromotor)

Projectpartners:

Veerle Van Eetvelde, Universiteit Gent, België
Birger Stichelbaut, Universiteit Gent - Vakgroep Archeologie en Oude geschiedenis van Europa, België
Milieu-educatieve dienst Ieper, België
Provincie West-Vlaanderen, België
Agentschap Onroerend Erfgoed, België
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - Afdeling Ruimtelijk Beleid, België
Agentschap voor Natuur en Bos, België
Memorial Museum Passchendaele, België

 

Met dit vervolgproject wensen we op volgende vlakken een bijdrage te leveren:
• Op vlak van historisch onderzoek brengen we nieuwe kennis en inzichten in het verloop van WOI.
• De nood aan kennis omtrent wederopbouw van het landschap wordt ingevuld, als toevoeging op de reeds bestaande kennis over de wederopbouwarchitectuur.
• We tonen veelvuldig aan dat het landschap niet mag gezien worden als een louter uiterlijke verschijningsvorm, maar dat het een sterk structurerende factor vormt die bepalend geweest is voor een veelheid van processen en gebeurtenissen doorheen de menselijke geschiedenis. We hopen op deze manier bij te dragen aan de verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor het landschap.
• We dragen bij aan de integratie van het landschap binnen de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning.
• We tonen aan dat het landschap en haar erfgoed een belangrijke motor kan zijn voor de recreatieve ontwikkeling van een streek en dat de bijdrage van de landschapsarchitectuur hierin een essentiële schakel vormt.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.