film, fotografie en drama
Doctoraal onderzoek
Afgerond

De levende lijn: Animatie, beeldende kunst en performativiteit, een media-archeologisch onderzoek

  • Onderzoekers: Edwin Carels
  • Promotoren: Steven Jacobs (School of Arts), Wanda Strauven (Universiteit van Amsterdam, Media & Cultuur), Daniel Biltereyst (Universiteit Gent, Communicatiewetenschappen)

2008 – 2014

Door de digitalisering is de theorievorming rond het bewegende beeld op vele niveau’s aan herdefinitie toe. Animatie is nu niet langer een aparte discipline of een special effect, het maakt nu vaak onmerkbaar en integraal deel uit van de meeste productieprocessen van bewegende beelden. Het vakgebied van de filmtheorie dient daardoor opnieuw gedefinieerd. Maar de historische animatiefilm is alsnog veel minder sterk systematisch onderzocht, laat staan theoretisch zo onderbouwd als de klassieke, narratieve film. In ons onderzoek nemen we de historische ‘format’ van de eerste animatiefilms als uitgangspunt voor het ontwikkeling van een kritisch/theoretisch model dat vervolgens wordt getoetst op digitale equivalenten van die zogeheten ‘lightning sketches’, de live presentatie van grafische, actief bewegende, niet-analoge, instabiele beelden in permanente verandering. waarbij de creatie van een sneltekenaar een eigen leven gaat leiden (Stuart Blackton, Emile Cohl, Winsor McCay). De algemene doelstelling is een interdisciplinair denkkader te ontwikkelen dat, vanuit een historisch perspectief, een aantal begrippen en taxonomiën aanreikt waarmee zowel de klassieke voorbeelden uit de animatiefilm als bepaalde actuele toepassingen van computergrafische beeldproductie zoals generatieve kunst kritisch kunnen geanalyseerd worden. Het is de bedoeling, om naast een revisie van een deel van de gecanoniseerde (animatie-) filmgeschiedenis, ook een terminologie en een theoretisch kader te ontwikkelen, bruikbaar voor zowel de kritische analyse van historische voorbeelden als de interpretatie van hedendaagse digitale praktijken. Niet alleen de verschijningsvorm, maar ook de intentie erachter dient geproblematiseerd ; animatie als een uiting van manipulatie, een verlangen naar controle, of juist omgekeerd animatie als commentaar en sociale kritiek, een bevrijdend alternatief voor de dominerende beeldcultuur. Een belangrijke bijkomende doelstelling is vervolgens te onderzoeken hoe media-archeologie en beeldende kunst in theorie en praktijk een dialoog kunnen aangaan (expositie/filmprogrammatie).

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.