design en vormgeving
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Future Footwear

  • Onderzoekers: Catherine Willems
  • Promotoren: Dirk van Gogh (School of Arts), Hendrik Pinxten (UGent, vakgroep Cultuurwetenschappen), Gaetane Stassijns (Universiteit Antwerpen, Fysische Geneeskunde en Rehabilitatie), Kristiaan D'Aout (Universiteit Antwerpen, departement Biologie)

2009 – 2015

‘Future Footwear’ is a six-year PhD project in the arts financially supported by the Research Fund of University College Ghent. The set-up of the research is interdisciplinary with input from physical medicine and biomechanics, ecological anthropology and design sciences. Two cases on ethnic footwear, one in South India on Kolhapur footwear, one in Northern Europe on Sami boots, and one case on contemporary shoe design deliver the necessary data to develop a toolbox for the efficient creation of footwear.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.