klassieke muziek
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Het ontwikkelen van hyperpolyfone muziek

  • Onderzoekers: Hans Roels
  • Promotoren: Godfried-Willem Raes (School of Arts), Marc Leman (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschap)

2008 – 2014

Het ontwikkelen van hyperpolyfone muziek (meerstemmigheid met een eigen tempo en stijl per stem) o.a. door live algoritmische improvisaties vormt de hoofdbrok van mijn onderzoek.
Perceptie: Hoe nemen we (hyper)polyfone muziek waar?
Uitvoering: Welke problemen ontstaan er voor de uitvoerders?
Compositorische toepassing: Hoe kunnen hyperpolyfone regels en technieken ontwikkeld en toegepast worden?

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.