film, fotografie en dramaautonome kunstentheoretische omkadering van de kunstpraktijk
Meerjarige projecten
Afgerond

Instituut voor Menselijke Activiteiten - Institute for Human Activities: een Gentrificatieprogramma in Congo

  • Onderzoekers: Renzo Martens (projectcoördinator), Delphine Hesters, Jaap Koster, Cathy de Haan, Suzanne Hoogewys, Catharine Reist
  • Promotoren: Katrien Vuylsteke Vanfleteren (co-promotor)

2012 — 2017

Voorliggend onderzoek bevraagt het mandaat van kritische kunst in de wereld. Het betreft een Gentrificatieprogramma dat van 2013 tot 2016 uitgevoerd zal worden in het Congolese regenwoud, door het Instituut voor Menselijke Activiteiten. Gentrificatieprocessen zorgen voor de economische, sociale en culturele opwaardering van wijken in steden zoals New York, Berlijn en Brussel. Wij zullen deze processen aanzwengelen in Congo, door middel van kunstproductie. Omdat de productie van kritische kunst lokaal een hogere toegevoegde waarde heeft dan die van cacaobonen zal de kunst ingezet worden om de lokale economie diversifiëren. Het Instituut voor Menselijke Activiteiten stelt een nieuw mandaat voor de kunsten voor. Kunst kan radicaal zijn onder voorwaarde dat ze zichzelf op het spel zet in elke afbeelding die ze van de werkelijkheid maakt. Het Gentrificatieprogramma zal een reproductie zijn van de globale status quo in een in-vitro setting. De kunst die er geproduceerd wordt kan niet anders dan de voorwaarden en consequenties van haar eigen bestaan omarmen en opnieuw een plek worden van waarheid, kritiek, liefde en transgressie.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.