theoretische omkadering van de kunstpraktijk
Postdoctoraal onderzoek
Afgerond

Kan kunst de mens van de technologie redden? Een kunstfilosofische analyse van mediakunst

  • Onderzoekers: Robrecht Vanderbeeken
  • Promotoren: Hans Op De Beeck (School of Arts), Christel Stalpaert (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen)

2007 – 2013

Dit postdoctoraal onderzoek beoogt een filosofische analyse van het creatieve en het kritische potentieel van mediakunst. Deze artistieke experimenten met technologie zijn hybride in meerdere betekenissen.

(1) Ze mixen allerlei media, genres en kunstvormen.
(2) Ze confronteren het virtuele (digitale) met het reële (dagdagelijkse en het publieke).
(3) Ze richten zich op het raakvlak tussen kunst en wetenschap (bijv. de zogenaamde postfenomenologie), tussen kunst en politiek (cf. hacktivisme) en tussen kunst en design (cf. creatieve industrieën), enz.

Dit brengt ons tot de volgende onderzoeksvragen:

• Is het spelenderwijs aftasten van nieuwe technologie geen manier om technologie te ontsluiten en te democratiseren?
• Biedt mediakunst een laboratorium dat een radicaal verschillende vorm van onderzoek en kennis evoceert?
• In hoeverre democratiseert het hybride karakter van mediakunst de andere kunsten?
• En ten slotte, biedt mediakunst ons uiteindelijk geen unieke cultuurkritiek?

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.