architectonisch ontwerp
PWO
Afgerond

KIDS: KInDeren in Stedelijke Ruimtes: ontwikkeling van een sociaal en ruimtelijk onderzoeks- en reflectiekader

  • Onderzoekers: i.s.m. faculteit Mens en Welzijn: Sven De Visscher (projectcoördinator), Griet Verschelden, Greet De Brauwere, Pieter Foré, Ruben Joye, Hari Sacré, Liza Lauwers, Jolijn De Haene

2013 — 2016

In dit project wordt een onderzoeks- en leerproces opgezet rond de betekenis van kindvriendelijke stedelijke ruimtes en de ontwerpimplicaties ervan. Er worden vier parallelle onderzoekslijnen uitgewerkt: (1) een literatuur- en bronnenonderzoek i.s.m. de Europese partners die resulteert in een internationaal publiceerbare state of the art rond het thema; (2) een beleidsreflectie-proces op basis van een ontwerpend Delphi-onderzoek; (3) een ontwerpend onderzoeksleerproces d.m.v. pilootprojecten in vier Gentse wijken; (4) ontwikkelingsproces van de onderzoeks- en reflectietool. Kinderen worden in deze verschillende onderzoekslijnen opgenomen als medeonderzoekers.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.