klassieke muziek
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Klank – Kleur – (… in stilte)

  • Onderzoekers: Daan Janssens
  • Promotoren: Frank Nuyts (School of Arts), Marc Leman (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen)

2007 – 2016

Het project Klank – Kleur – (...in stilte) vertrekt vanuit de persoonlijke compositorische activiteit van de onderzoeker. In zijn recentste composities speelt de muzikale parameter timbre (klankkleur), en de manier waarop deze zich ontplooit in een omgeving van stilte (Klank kleurt stilte...), een steeds belangrijkere rol. In de laatste vijftig jaar hebben klank, kleur en stilte als compositorische bouwstenen sterk aan belang gewonnen. Uiteraard zijn er radicale voorbeelden als John Cage (1912-1992), die met zijn 4’33” (1952) als het ware de vermuzikalisering van de stilte verwezenlijkte, of de ‘musique concrète instrumentale’ van Helmut Lachenmann (°1935). Maar ook de muziek van Luigi Nono (1924-1990), Salvatore Sciarrino (°1947) of de jonge Matthias Pintscher (°1972) – muziek die zich soms op de grens van het waarneembare bevindt, waar ruis, zwevingen, subtiele kleurverschillen of juist plotse erupties de voornaamste compositorische bouwstenen zijn – wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op het gebruik van de muzikale parameter klankkleur. Dit onderzoek valt uiteen in twee fasen. In een eerste fase wordt een breder muziekesthetisch, muziekfilosofisch en muzieksociologisch kader gegenereerd, waarbinnen het specifieke gebruik van klank, kleur en stilte na 1950 kadert. In een tweede fase worden enkele specifieke compositorische technieken onder de loep genomen. Hierbij wordt vooral gefocust op het belang van muzikale gestiek en raakvlakken tussen visuele en auditieve perceptie als compositorisch element. In deze tweede fase is er een erg nauwe samenhang tussen het descriptieve en artistieke luik van het project, waarbij onderzoek op werkbaarheid wordt getoetst in de artistieke creatie en de nauwgezette uitvoering daarvan.

 

Proefschrift: "(Paysages – études): Een studie naar de achtergrond en compositorische mogelijkheden van muzikale transformatiestrategieën", 2016.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.