film, fotografie en drama
Doctoraal onderzoek
Afgerond

L’être et le jouant – Het zijn in het spelen

  • Onderzoekers: Jan Steen
  • Promotoren: Sam Bogaerts (School of Arts), Christel Stalpaert (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen)

2008 – 2014

Theoretische studie van de klassieke acteermodellen, getoetst aan een vergelijkend onderzoek met de hedendaagse context; Praktische studie van de anatomie voor het bewegen; Empirisch en exploratief onderzoek naar de mogelijkheden om de artistieke performatieve presentie van de speler te intensifiëren. Dit onderzoek vertrekt vanuit de mening van de onderzoeker dat in de dramatische praktijk het lichaam van de speler het cruciale instrument is voor de communicatie of het ‘uit-bewegen’ (e-motion) van creatieve emotionele bewustzijnsinhouden. Het valt de onderzoeker op dat men in de recentste post-dramatische theorie voor de beoordeling van de functie van ‘the body’ van de speler, veelal éénduidig redeneert vanuit de waarneming van de fysieke manifestaties van die creatieve bewustzijnsinhouden. Anders gezegd, veronderstellen de theatertheoretici dat de fysieke veruiterlijking van de ervaringen van de speler, onproblematisch vertaalbaar is naar algemeen geldende acteermodellen. Deze acteermodellen vertalen de wijze waarop de speler zich als performer moet verhouden tot de processen die aan de grondslag liggen van de veruitwendiging van de theatrale situatie. Dit onderzoek spitst zich dan ook toe op de wijze waarop de speler zélf zijn lichaam ervaart als materiële drager van tekens en hoe hij via een bewustwordingsproces van het eigen lichamelijk functioneren en organiseren en via fysieke trainingen de performatieve presentie van het spelen kan intensifiëren. Het onderzoek wil een duidelijker beeld geven van wat er gebeurt wanneer spelers op het toneel een complexe theatrale situatie vertolken vanuit hun tweeledige statuut als performer, en als uitvoerder van een ‘rol’. Wat weerhoudt een speler ervan om zijn innerlijke belevingswereld in alle vrijheid te communiceren naar een ‘hier en nu’ gebeurtenis? Welke fysiek-emotioneel-zintuiglijke processen liggen aan de basis van de zelfexpressie bij het vertolken van een complexe theatrale situatie? Welke implicaties voor de dramatische praktijk hebben deze inzichten in de betekenis van het concept ‘lichaam’ vanuit het ervaringsperspectief van de speler? De resultaten van dit onderzoek kunnen geïmplementeerd worden in de praktijk van spellessen en dramaprojecten.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.